1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

6 Haziran 2010 0 Yazar: Alıntı

Giriş

Giriş

Tez önerisi araştırmacının (öğrencinin) yapacağı araştırmanın (tez çalışması) ana hatlarıyla tanımlandığı bir dokümandır. Bu doküman araştırmacının inceleyeceği konuyu tüm boyutları ile ele almasını sağlar. Ayrıca tez önerisi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18’nci maddesi uyarınca tüm doktora programları için zorunlu tutulmuştur. Bunun yanında ülkemizdeki hemen hemen tüm üniversiteler yüksek lisans programlarında da tez önerisinin hazırlanmasını zorunlu kılmaktadırlar.

Bu zorunluluğun ötesinde, ilk bakışta tez çalışması için çok cazip görünen pek çok konunun, öğrenim süresi zarfında incelenemeyeceği tez önerisinin hazırlanması ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Tez önerisinin bir diğer yararı ise öğrenci ve danışman arasındaki iletişim problemlerini en aza indirmesidir. Tezin çatısının baştan sağlam kurulması daha sonra yaşanabilecek yapbozları önlemektedir.

Tez önerisi; sağladığı tüm bu yaralar ve gerekliliğine rağmen pek çok tez çalışması için bir formalite olarak görülmekte ve önemsenmemektedir. Bunun tutumun nedeninin öğretim üyelerinin aşırı yoğunluğu ve eğitim programlarında bu konuya yeterli zaman ayrılması olduğu söylenebilir. Ancak bu durumdan en çok mağdur olan yine öğrencilerdir. Çalışmaya tez öneri hazırlanmadan başlanması ilk etapta bir avantaj gibi görünmektedir. Ancak tezin çatısı başta kurulmadığı için ilerleyen aşamalardan öğrenciler tam bir çıkmaza girmektedirler. Bu durumu elinde proje/plan olmadan inşaata başlayan ustaların düşeceği duruma benzetebilirsiniz. Hemen tuğlaları dizmeye başlamak heyecan vericidir. Ancak sizi bir yere götürmez.
İşte bu çalışmada bir tez önerisinin nasıl hazırlanacağını örnek üzerinde ana hatlarıyla açıklamaya çalıştık. Ayrıca konu hakkında www.istatistikmerkezi.com adresi üzerinden profesyonel yardım alabilirsiniz.

Tez önerisinin nasıl hazırlanacağına ilişkin her üniversitenin kendisine özgü bir formatı bulunmaktadır. Bunun için biz burada en geniş ve en kapsamlı format olan detaylarına Prof.Dr.Niyazi Karasar’ın Bilimsel Araştırma Yöntemi kitabından ulaşabileceğiniz araştırma önerisi formatını kullandık.

Tez önerisi temel olarak problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, yöntem, çalışma planı, geçici ana hatlar (içindekiler) ve kaynaklar bölümünden oluşur. Şimdi her bir bölümde neler olması gerektiğini inceleyelim.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tümü