1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Temel İstatistik Kavramları

Temel İstatistik Kavramları

4 Ocak 2011 0 Yazar: Alıntı

Hipotez Testi

Hipotez Testi

Örneklem istatistiklerinden yararlanmak suretiyle bir hipotezin geçerli olup olmadığını ortaya koyma işlemine istatiksel hipotez testi denir.

Parametrik: Ölçümle değer alınmış ve süreklilik gösteren ölçümlere denir. Parametrik testlerde ortalama, varyans, oran gibi ölçüler kullanılır.

Nonparametrik: Verileri sayma veya sıralama şeklinde alınmış değerlerdir. Nonparametrik testler parametrik testlere göre daha zayıftırlar.

Hipotez Test Etme Süreci;

1. Verinin ölçüm biçimi, gruptaki denek sayısı, grupların bağımlı ya da bağımsız olması ve varsayımlar dikkate alınarak uygun test seçilir.

2. H0 ve H1 hipotezleri belirtilir.

3. Test istatistiği hesaplanır.

4. Yanılma düzeyi saptanır.

5. Serbestlik derecesi bulunur. (Her teste göre ayrı ayrı hesaplanır)

6. Tablolardan yanılma düzeyi ve serbestlik derecesindeki tablo değeri bulunur.

7. Hesapla bulunan değer ile tablo değeri karşılaştırılır.

8. Karşılaştırma sonucuna göre karara varılarak sonuç @ (anlamlılık) değeri ile birlikte belirtilir.

Hipotez test ederken kullanılan hipotezler aşağıdaki gibi ifade edilir.

H0 = µ1=µ2H0 = µ1= µ2H0 = µ1=µ2
H1 = µ1 < µ2H1= µ1¹ µ2H1 = µ1>µ2
I. Sol KuyrukII.Çift KuyrukIII. Sağ Kuyruk

Sol kuyruk testinde (I. hipotez grubu): Hesaplanan Z veya t değerleri tablo değerinden küçükse H0 ret H1 kabul, büyük ise H0 kabul H1 ret edilecektir.

Çift yönlü testlerde (II. hipotez grubu): Hesaplanan Z ve t değerleri tablo değerlerinden mutlak değer olarak büyükse H0 ret H1 kabul, küçük ise H0 kabul H1 ret edilir.

Sağ kuyruk testinde (III. hipotez grubu): Hesaplanan Z veya t değeri, bunların teorik değerinden büyük ise H0 ret H1 kabul; küçük ise H0 kabul H1 ret edilecektir.

Sol kuyruk testiÇift yönlüSağ kuyruk Testi
Z’ nin kritik değerleri önem düzeyine göre aşağıda verilmiştir.

Önem Derecesi(@)

Sol Kuyruk Testi

Sağ Kuyruk Testi

Çift Yönlü Test

0.10-1.28+1.28±1.65
0.05-1.65+1.65±1.96
0.01-2.33+2.33±2.58

Önem derecesi sosyal bilimlerde genellikle @ = 0.05 veya 0.01 olarak seçilmektedir.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tümü