1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı

Mevcut Veri Dosyalarının Açılması

Mevcut Veri Dosyalarının Açılması

Hâlihazırda sahip olduğunuz ya da edindiğiniz bir SPSS dosyasını açmak için, “File” mönüsünü sonra sırasıyla “Open” ve “Data” yı seçin.

FILE » OPEN » DATA

Diğer dosya türleri için, SPSS dışı dosya formatlarından veri almaya ilişkin kısma bakınız. Bu noktada, açmak istediğiniz veri dosyasının yerini belirlemek için disk sürücülerini (ya da ağ sürücülerini veya başka türde depolama aygıtlarını) taramanız gerekecektir.

Dosyanın yerini belirledikten sonra ya dosyanın üzerine çift tıklayın ya da bir kez tıklayıp “Open File” iletişim kutusunun sağ alt tarafındaki “Open” bölümüne basın. SPSS, veri dosyasını açacaktır ve bilgiler, çalışma sayfası formatında size sunulacaktır.

Bu ekranda “Veri Görünümü (Data View)” ve “Değişken Görünümü (Variable View)” olmak üzere iki farklı sekme göreceksiniz. Şimdi “Data View” sekmesini tıklayınız.

Şekilde de görüldüğü gibi sütunlarda Cinsiyet, Kardeş Sayısı, Gelir Düzeyi, Annenin Eğitim Durumu, Babanın Eğitim Durumu ve Anket Sorularından oluşan değişkenler, satırlarda ise bu değişkenlere her bir katılımcının verdiği cevaplar yer almaktadır. Daha açık bir ifade örneğin elinizde bir anket sonuçları varsa, her bir sütun bir soruyu, her bir satır ise bir katılımcıyı temsil edecektir. Bu kapsamda ilk cevaplayıcının verileri birinci satıra, ikinci cevaplayıcının verilerini ikinci satıra, daha sonraki cevaplayıcıların verilerini ise ilerleyen satırlara girmeniz gerekmektedir.

Şimdi “Variable View” sekmesine tıklayın. Karşınıza yıkarıdaki görüntü gelecektir. Bilgilerin farklı görünmesine karşın hâlâ aynı veri dosyasına bakıyorsunuz.

Bu ekranda ise değişkenlerin türü, etiketi, değerleri, kayıp veri içerip içermeme durumu gibi bilgiler içermektedir. Bu bölümde yer alan bilgileri bu ekran üzerinden değiştirebilir ve silebilirsiniz. Burada yaptığınız düzenlemeler “Çıktı” (Output) dosyalarındaki tablo ve grafiklerin etiketlerini ve değerlere ait tanımları etkileyecektir.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü