1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Su Cenderesi

Su Cenderesi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Su cenderesi problemleri.

Konu: Cendere
Öğr.Nr: 1901202222
İsim: Ziyaretçi

Su cenderesinin küçük pistonunun çapı 3,44 mm ve büyük pistonunun ise 0,0451 dm ‘dir. 1,70*105 hN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 2,53*103 µm kaldırılması iiçin küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,8210*103 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston alanları nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 1,7671 mm² ve büyük pistonunun ise 0,084496 dm²’ dir. 4,46*103 daN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 383 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,4242*10-3 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston çapları ne kadardır?
Su cenderesinin küçük pistonunun çapı 0,244 dm ve büyük pistonunun ise 2,76 dm ‘dir. 3,89*103 daN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 3,55*104 µm kaldırılması iiçin küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,57523 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston alanları nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,222 dm ve 4,47*105 hN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 19,057 MN uygulamak gerekmektedir.

Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 26,8 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,0658*105 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,24279 dm² ve büyük pistonunun ise 4,9087 dm²’ dir. 244 daN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 50,3 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,22753 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston çapları ne kadardır?

19.01.2022 22:19:25

Cevap Anahtarı

9,8904*103 kN
4,3487 mm   0,04301 MJ
0,313 cm   30,957 kJ
9,2941*10-4 dm²   1,5975*10-3 dm²
9,3274*10-5 MN
1,8314*104 cm   0,017082 MJ
0,681 cm   0,06352 daJ
0,15 cm   0,328 dm
3,0403*10-4 MN
454,22 cm   13,81 hJ
7,36 cm   2,2377*10-5 MJ
467,59 mm²   5,9828 dm²
3,40 cm
0,038708 dm²   9,0792 cm²
62,862 mm   1,1980*104 hJ
25 cm   4,7642*103 kJ
1,2069*10-4 MN
0,010169 dm   1,2270*10-7 MJ
46 mm   5,5517*10-3 kJ
5,56 cm   250 mm