1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Teknik Resmin Önemi

Teknik Resmin Önemi

16 Eylül 2018 0 Yazar: Alıntı

Teknik Resmin Tanımı

Teknik resim, teknik elemanlar tarafından herhangi bir makinenin veya bu makineye ait parçaların üretimi için kullanılan çizgi lisanıdır. Bir makine parçasını, inşaatı veya bir tesisi söz ve yazı ile ifade etmek mümkün değildir. Zira söz ve yazı ile ifade etmek istediğimiz mekanizmanın şekli, boyutları ve diğer özellikleri hakkında hiç bir fikir veremeyiz. Tam bilgi ancak teknik resimle mümkündür. Çünkü teknik resim bir makinenin biçimini, boyutlarını, hangi malzemeden yapılacağını, toleranslarını ve yüzey kalitesini belirtir ve karşılıklı anlaşmayı sağlar. Belirtilen bu özellikleri ancak teknik resim eğitimi görmüş kişiler anlayabilir. Çizilen resmin kolaylıkla anlaşılıp üretimin yapılabilmesi için uluslararası standartlara göre çizilmiş olması gerekir.

Teknik Resmin Endüstrideki Yeri Ve Önemi

Bütün teknik elemanların üretecekleri parçalar hakkında birbirleriyle anlaşabilmeleri için teknik resim kullanmaları şarttır. Tasarlanıp imal edilmek üzere teknik resmi hazırlanan bir mekanizmanın gerçekleşmesi çeşitli atölye ve kısımlarının çalışmaları ile mümkündür. Teknik resim aynı zamanda üretim birimleri arasındaki birlik ve beraberliği de sağlar.

Standartlar

Standartların kullanılması üretimde maliyet masraflarını, işletme masraflarını, cins ve çeşit sayısını azaltır. Gerektiğinde kolaylıkla yedek parça temin edilebilir. Türkiye’de Türk Standartları Enstitüsü çeşitli konulardaki Türk Standartlarını hazırlayıp yayımlamaktadır. Örneğin; “Makine Teknik Resminde Çizgiler” ile ilgili standart, TS 88-24 ISO 128-24 olarak yayımlanmıştır. TS 88-24 ifadesinde TS rumuzu, parçanın Türk Standartlarına uygun olduğunu, 88-24 sayısı forma numarasını belirtir ve bu forma “Makine Teknik Resminde Çizgiler” ile ilgili konuları kapsamaktadır. ISO 128-24 ise “Makine Teknik Resminde Çizgiler” ile ilgili Uluslararası Standart numarasıdır.

Dünyada metrik ve inç olmak üzere iki ölçü sistemi kullanılmaktadır. Bu durum standartlaştırma yönünden bazı sakıncalar ve uyuşmazlıklara sebep olduğu için, Dünya
Ülkeleri ISO (International Organization for Standardization) adıyla bilinen Milletlerarası Standartlar Organizasyonu Teşkilatını kurmuştur. Bu organizasyon içinde yer alan Ülkeler, bu teşkilat tarafından kabul edilen standartlara uymak ve bunları alıp bünyesine uydurarak standartlarını düzenlemektedir.

Teknik Resim İle İlgili Standartlar

STANDART NUMARASIKONUSU
TS 88-20 ISO 128-20/2000ÇİZGİLER İÇİN TEMEL KURALLAR
TS 88-21 ISO 128-21/2000CAD SİSTEMLERİ İLE ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ
TS 88-22 ISO 128-22/2000REFERANS ÇİZGİLERİ VE KILAVUZ ÇİZGİLERİ İÇİN KURALLAR
TS 88-23 ISO 128-23/2000İNŞAAT TEKNİK RESMİNDE ÇİZGİLER
TS 88-24 ISO 128-24/2003MAKİNE TEKNİK RESMİNDE ÇİZGİLER
TS 88-25 ISO 128-25/2003GEMİ İNŞA TEKNİK RESMİNDE ÇİZGİLER
TS 88-30 ISO 128-30/2003GÖRÜNÜŞLERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR
TS 88-34 ISO 128-34/2003MAKİNE TEKNİK RESMİNDE GÖRÜNÜŞLER
TS 88-40 ISO 128-40/2003KESİTLERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR
TS 88-44 ISO 128-44/2003MAKİNE TEKNİK RESMİNDE KESİTLER
TS 88-50 ISO 128-50/2003KESİT ALANLARINI GÖSTERİLİŞLERİYLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
TS 1304 ISO 1101/1995GEOMETRİK TOLERANSLAR- ŞEKİL KONUM VE DÖNME TOLERANSLARI-SEMBOLLER ve RESİMLER ÜZERİNDE GÖSTERME
TS 1503 EN ISO 1660/1997PROFİLLERİN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ VE TOLERANSLANDIRILMASI
TS 1980-1 EN 22768-1/1995TOLERANSI VERİLMİŞ UZUNLUK VE AÇI ÖLÇÜLERİ İÇİN TOLERANSLAR
TS 1980-2 EN 22768-2/1995TOLERANSI VERİLMİŞ UZUNLUK VE AÇI ÖLÇÜLERİ İÇİN TOLERANSLAR
TS 2040 EN ISO 1302/2005YÜZEY DURUMLARININ GÖSTERİLMESİ METODU
TS 2318 ISO 3040/2000KONİK ELEMANLARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ VE TOLERANSLANDIRILMASI
TS 3004 EN 22553/ 2000KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER – SEMBOLİK GÖSTERİLİŞLER
TS 2955 ISO 2692/1998GEOMETRİK TOLERANSLANDIRMA- EN ÇOK MALZEME PRENSİBİ
TS 3532 EN ISO 5455/1998ÖLÇEKLER
TS 5414 /1987MAKİNE İMALÂTINDA KULLANILAN ALIŞTIRMALAR, TOLERANS BÖLGELERİ
 TS ISO 5456-2 /1999İZ DÜŞÜM METOTLARI – DİK GÖSTERİLİŞLER
TS ISO 5456-3 /1999İZ DÜŞÜM METOTLARI – AKSONOMETRİK GÖSTERİLİŞLER
TS ISO 5456-4 /1999İZ DÜŞÜM METOTLARI – MERKEZÎ İZ DÜŞÜM
TS ISO 5459/1996GEOMETRİK TOLERANSLAR İÇİN REFERANSLAR VE REFERANS SİSTEMLERİ
TS ISO 8015/1996TOLERANSLANDIRMANIN ESASLARI
TS ISO 10579/1999RİJİT OLMAYAN PARÇALARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ ve TOLERANSLANDIRILMASI
TS 10841EN ISO 3098-2/2002YAZILAR-LATİN ALFABESİ RAKAMLAR VE İŞARETLER
TS 10844 EN ISO 7083/2001GEOMETRİK TOLERANSLAR İÇİN SEMBOLLER – ORANLAR ve BOYUTLAR
TS 10847/1993TEKNİK RESİM KÂĞITLARININ KATLANMASI
TS 10848 EN ISO 10209-2/2001İZ DÜŞÜM METOTLARI İLE İLGİLİ TERİMLER
TS 11397ÖLÇÜLENDİRME
TS 11398/1994ÖLÇÜLENDİRME TERİMLER, GENEL KURALLAR
TS 11399/1994MAKİNE İLE PROGRAMLAMA İLE ÖLÇÜLENDİRME
TS 11705/1995KAVİSLENDİRME YARIÇAPLARI
TS 11706/1995FATURA DİP KAVİSLERİ
TS 12367/1997TESVİYECİ
TS 12693/2001MAKİNE TEKNİK RESSAMI