Kategori: Teknik Resim

Teknik resim, teknik elemanlar tarafından herhangi bir makinenin veya bu makineye ait parçaların üretimi için kullanılan çizgi lisanıdır. B

16 Eylül 2018 0

Altıgen Çizimi

Yazar: İbrahim AY

Daire çizilir. Pergel, ayarı bozulmadan A ve B noktaları merkez olmak üzere çizilen yaylarla C, D, E ve F noktaları…

16 Eylül 2018 0

Çokgen Çizimi

Yazar: İbrahim AY

Dairenin AB çapı üzerinde çokgenin kenar sayısı kadar eşit uzaklıklar işaretlenir. Merkezleri A ve B, yarıçapları AB olan iki yay…

16 Eylül 2018 0

Oval Çizimi

Yazar: İbrahim AY

OD üç parçaya bölünür. Pergel 2/3 OD açılır. O merkezinden daire çizilir. Dairenin yatay ekseni kestiği E ve F noktaları…

16 Eylül 2018 0

Doğruya Dikme Çıkmak

Yazar: İbrahim AY

B noktası merkez olmak üzere bir yay çizilerek. C noktası bulunur. Pergel, C noktasına batırılıp aynı yarıçaplı ikinci bir yay çizilir.…

16 Eylül 2018 0

Beşgen Çizmek

Yazar: İbrahim AY

Çizilen dairenin OA yarıçapının M orta noktası bulunur. Pergel M noktasına batırılıp yarıçapı MB olan yay çizilir ve C noktası…

16 Eylül 2018 0

Yedigen Çizmek

Yazar: İbrahim AY

Daire ve eksenleri çizilir. Pergelin ayarı bozulmadan A merkezli bir yay çizilerek çevre üzerinde B ve C noktaları bulunur. AO’…

16 Eylül 2018 0

Ongen Çizmek

Yazar: İbrahim AY

Dairenin OA yarı çapının M orta noktası bulunur. Pergel, MB kadar açılarak çizilen bir yayla C noktası bulunur. OC uzunluğu…