1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Episikloit Ve Hiposikloit Eğrisi

Episikloit Ve Hiposikloit Eğrisi

16 Eylül 2018 0 Yazar: Alıntı

Düşey bir eksen çizilir. R yarıçapıyla d çaplı dairenin yuvarlanacağı daire yayı çizilir. Yuvarlanma dairesinin açınımı πxd bu eğri yüzey üzerinde işaretlenir. Bu işaretleme R yarı çaplı yay üzerinde ve merkezine göre π.d uzunluğundaki yayı gören merkez açı hesaplanır. α= (d/R)*180° formülüyle bulunan bu açı M’ ye göre işaretlendikten sonra bölüntü sayısı kadar eşit sayıda açılar merkezden itibaren işaretlenir ve R yarı çaplı yayla birleştirilir. Şekil’de 8’ bölünmüş ve α/8 olacak şekilde eşit açılar çizilmiştir. R+d kadar açılan pergelle, M merkezine göre daire merkezlerinin işaretleneceği yay çizilir. M merkezi 0’dan 8’e kadar işaretlenmiş noktalarla birleştirilerek uzatılır ve daha önce çizilen R+d /2 yayıyla kesiştirilir. Kesişme noktaları M0,……, M8 merkezleri olarak belirlenir. 0 noktasına teğet olacak şekilde M0 merkezine göre d çaplı daire çizilir. Bu daire 8’e bölünür ve numaralanır. Daire üzerindeki noktalardan M merkezine göre pergelle yaylar çizilir. M1’ den M8’ e kadar olan merkezlerden de d çaplı daireler çizilir. M0,……., M8 merkezlerine göre çizilmiş dairelerle, M merkezine göre çizilmiş yayların kesişme noktaları 1′ , 2′ , 3′ , 4′ , 5′ , 6′ , 7′ ve 8′ bulunur. Bulunan bu noktalar pistole ile birleştirilir.

Episikloit Eğrisi

Episikloit Eğrisi

Hiposikloit Eğrisi, episikloit eğrisine benzer şekilde çizilir.

Hiposikloit Eğrisi

Hiposikloit Eğrisi