Açıların Pergelle Çizilmesi

Açıların Pergelle Çizilmesi

16 Eylül 2018 0 Yazar: Alıntı

Yarıçapı r olan bir daire çizilir. Pergelin ayarı bozulmadan eksenlerin çevreyi
kestiği A ve D noktalarına batırılarak çevreyi kesen bir yay çizilerek E ve F noktaları bulunur. Bu noktalar merkezle birleştirilir. AOE açısı 60o AOF açısı 30olik açılardır. EOB 120o.

Açıların Pergelle Çizilmesi

Açıların Pergelle Çizilmesi