16 Eylül 2018 0

Helis Eğrisi

Yazar: Alıntı

Bir silindir kendi ekseni etrafında sabit hızla dönerken, bu silindir üzerindeki bir noktanın silindir ekseni doğrultusunda sabit hızla ilerlemesi sonucu…

16 Eylül 2018 0

Sikloit Eğrisi

Yazar: Alıntı

Bazı dişli çarkların diş profillerinin yapımında sikloit eğrisi kullanılır. Eğrinin çizimi için önce a-b doğrusu ve bu doğru üzerinde doğruya…

16 Eylül 2018 0

Yayların Çizimi

Yazar: Alıntı

Her doğrudan r uzaklığında olan birer paralel doğru çizilir. Paralel doğruların kesiştiği O noktası, çizilecek yayın merkezidir. Pergel r kadar…

16 Eylül 2018 0

Altıgen Çizimi

Yazar: Alıntı

Daire çizilir. Pergel, ayarı bozulmadan A ve B noktaları merkez olmak üzere çizilen yaylarla C, D, E ve F noktaları…

16 Eylül 2018 0

Çokgen Çizimi

Yazar: Alıntı

Dairenin AB çapı üzerinde çokgenin kenar sayısı kadar eşit uzaklıklar işaretlenir. Merkezleri A ve B, yarıçapları AB olan iki yay…

16 Eylül 2018 0

Oval Çizimi

Yazar: Alıntı

OD üç parçaya bölünür. Pergel 2/3 OD açılır. O merkezinden daire çizilir. Dairenin yatay ekseni kestiği E ve F noktaları…

16 Eylül 2018 0

Doğruya Dikme Çıkmak

Yazar: Alıntı

B noktası merkez olmak üzere bir yay çizilerek. C noktası bulunur. Pergel, C noktasına batırılıp aynı yarıçaplı ikinci bir yay çizilir.…