Türk Telekom’un Özelleştirilmesi – Bir Talan’ın Hikayesi

TÜRK TELEKOMUN; TELEKOMCULAR DERNEĞİ ALEYHİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLDİ. RAPOR YİNE YAYINDA.