Türk Telekom’un Özelleştirilmesi – Bir Talan’ın Hikayesi

Türk Telekom’un Özelleştirilmesi – Bir Talan’ın Hikayesi

11 Ekim 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

II.D - Avea'nın Durumu

II.D – Avea’nın Durumu

Türk Telekom İhalesinden önce İtalyan TİM; AVEA’nın ‘yönetim, ortaklık, hisse’ meselesi çözülmezse ‘ihaleye girmeyeceğini, Türkiye’den çekileceğini, Uluslararası tahkime gideceğini’ ilan edip, Türk Devletini tehdit etmiştir.

30.04.2004 tarihinde Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan Türk Telekom ihalesini alamamaları durumunda Avea’dan çekileceğini, tahkime gideceğini açıklayan Telekom Italia’nın kararının özelleştirme sürecini aksatmayacağını söylemiştir.

Ancak, Avea’nın durumundaki belirsizlikler, en ciddi alıcı İspanyol Telefonica’nın ihaleden çekilmesine neden olmuştur.

Daha sonra, Oger Telecom ve İtalyan TİM Türk Telekom ihalesine birlikte katılmışlardır.

Bu konudaki tereddütlerin daha iyi anlaşılabilmesi için “OGER TELECOM’UN YETERLİLİĞİ” bölümünde belirtilen tespit ve soruları burada da tekrar etmek durumundayız..

Rekabet Kurulu’nun, “Özelleştirme Nihai Bildirimi” ile ilgili 21 Temmuz 2005 tarihli Kararı’nda: “Telecom Italia Mobile International N.V.’nin OT’nin Hissedarı Olması; Oger Telecoms OGG, Özellestirme Idaresi’ne yapmış olduğu ön yeterlilik başvurusu ile Ortak Girisim Grubu lideri olan OT’nin bazı hisselerinin ihalenin gerçekleşmesi aşamasından sonra potansiyel katılımcılara devredilebilmesine yönelik izin almıştır. Oger Telecoms OGG adına hazırlanan Bildirim Formu’nda, Telecom Italia International N.V., Telecom Italia S.p.A ve TIM International N.V., OT’nin bazı 260 hisselerinin sahibi olabilecek “Muhtemel Alıcılar” olarak tanımlanmıştır. Bu teşebbüslerin tek baslarına ya da birlikte, Oger Telecoms LLC hisselerinin ancak %20’ye kadar olan kısmını devralabilecekleri belirtilmektedir. Aynı bilgi Saudi Oger Ltd. vekilinin 8.7.2005 tarihli yazısındaki; “TIM’in Oger Telecoms’taki hisse payının en fazla %20 olması beklenmektedir. TIM, Oger Telecoms’ta herhangi bir yönetim ve kontrol hakkına sahip olmayacaktır.” ifadeler ile teyit edilmektedir.

Saudi Oger Ltd. ve Telecom Italia Mobile International N.V. (TIM), TIM’in Oger Telecoms LLC’ye (OT) katılımı ile ilgili olarak, 25.6.2005 tarihli bir “Katılım ve Hissedarlar Anlaşması” (Hissedarlar Anlaşması) akdetmişlerdir. Telecom Italia S.p.A. ve TIM, OT’nin hisselerinin devralınması ile ilgili olarak Saudi Oger Ltd. ile görüşmelere devam etmisler ve izin basvurusunun incelenmekte oldugu süreç içinde 4.7.2005 tarihinde Saudi Oger Ltd. ve TIM”Katılım ve Hissedarlar Anlaşması”nı tadil eden ve yeniden düzenleyen yeni bir metin (Anlaşma) imzalamışlardır.

İhale Şartnamesine göre Grup üyesi şirketlerin ortaklık yapılarında yapılacak değişiklikler en geç 17 Mayıs 2005 tarihine kadar İdare’ye bildirilmelidir, nitekim ÖİB, yapılan değişiklik başvurularını 21 Haziran 2005 tarihli Basın Duyurusu ile onaylamıştır. Bu tarihten sonraki değişikliklerin onaylanması İhale prosedürlerine aykırı değil midir?

Saudi Oger ile TIM arasındaki anlaşmanın, 25 Haziran 2005 tarihinde yani İhaleye teklif verme tarihinden bir gün sonra yapılmış olduğu anlaşılıyor. İhaleye teklif verme tarihi ile fiyat teklifi zarflarının açılacağı tarih arasında teklif sahiplerinin ortaklık yapısını değiştiren bir anlaşmaya gitmeleri yasal mıdır?

Saudi Oger Ltd. ve Telecom Italia Mobile International N.V. (TIM), TIM’in Oger Telecoms LLC’ye (OT) katılımı ile ilgili olarak, 25.6.2005 tarihli bir “Katılım ve Hissedarlar Anlasması” (Hissedarlar Anlasması) aktedmelerinin, Başbakan Tayip Erdoğan’ın Lübnan’da Harriri’leri evinde ziyaret etmesinden hemen sonra gerçekleşmesi bir tesadüf müdür?

Başbakan Tayip Erdoğan’ın hem Harriri ile hem de Berlusconi ile arkadaş olmasının, bu ortaklığın oluşmasında payı var mıdır?

Ve bir başka can alıcı soru: İhaleyi başka bir firma kazansaydı “AVEA” sorunu nasıl aşılacaktı.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tümü