Türk Telekom’un Özelleştirilmesi – Bir Talan’ın Hikayesi

Türk Telekom’un Özelleştirilmesi – Bir Talan’ın Hikayesi

11 Ekim 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

III.B - Kurumlar Vergisi Avantajı

III.B – Kurumlar Vergisi Avantajı

Türk Telekom özelleştikten sonra 21.06.2006 Tarih ve 5520 (26205 Sayılı R.G.) Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranı %30’dan %20’ye düşürülmüştür. Türk Telekom 2000 yılından bu yanaülkemizin en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen kurumu olduğu için bu yasadan en fazla yararlanan şirket Türk Telekom olmuştur.

Türk Telekom’a her yıl için sağlanan %10 Kurumlar Vergisi Avantajı da İhale Şartlarını değiştiren bir gelişmedir. İhaleye katılan firmalar, KV oranının 10 puan düşeceğini bilselerdi daha farklı teklifler sunabilirlerdi.

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle Türk Telekom’un sağladığı avantaj aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YıllarÖdenen Kurumlar VergisiKurumlar Vergisi
Oranı Değişmeseydi
Avantaj
2006764.040,001.146.060,00382.020,00
2007820.920,001.231.380,00410.460,00
2008643.728,00965.592,00321.864,00
2009731.035,001.096.552,50365.517,50
Toplam1.479.861,50

Yani Kurumlar Vergisi’nin 10 puan düşürülmesi Türk Telekom’a 1 milyar Dolar Avantaj sağlamıştır.

Türk Telekom aynı karlılığı gelecekte de sağlayacağı varsayılırsa, imtiyaz sözleşmesinin kalan döneminde 5,5 milyar dolar daha avantaj sağlayacağı öngörülebilir.

Yani Toplam 6,5 Milyar Dolar…

Bir Başka ifadeyle Türk Telekom’un satış bedeli…

Kurumlar Vergisi oranlarında yapılan bu düzenleme ile, dört yılda Türk Telekom’a yaklaşık bir milyar dolar Kurumlar Vergisi avantajı sağlanmıştır. Ama hazine bu dört yılda, 10 milyar dolar civarında kurumlar vergisinden mahrum kalmıştır.

Bu düzenleme Türk Telekom’u alanları memnun etmiştir ama, hazine dört yılda Türk Telekom’un satışından elde ettiği gelirin iki misli gelirden mahrum kalmıştır.

Kurumlar Vergisindeki bu düzenlemeden Türk Telekom için yapılmadığı, bu düzenlemeden yalnızca Türk Telekom’un değil tüm sermaye şirketlerinin yararlandığını iktidar çevrelerince ileri sürülmektedir.

Ancak; 2004 yılında Türk Telekom’un beyan ettiği Kurumlar vergisinin Türkiye’deki toplam Kurumlar Vergisi Tahakkukunun %12’sine tekabül ettiği, Kurumlar Vergisinin en büyük mükelleflerinin Kamu Kurumları olduğu hususları dikkate alındığında, Kurumlar Vergisi’ndeki bu düzenlemenin , “Türk Telekom” ve “Türk Telekom’u alanlar” için yapıldığı iddiaları güç kazanmaktadır.

Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesinin gerçek amacı, sermaye yatırımlarının yaygınlaşması, yabancı sermayenin çekilmesi ise durum daha vahimdir. Bu düzenlemenin Türk Telekom’un satış fiyatını olumlu yönde etkileyeceği öngörülüp bu düzenlemenin Türk Telekom’un satışındanönce yapılmaması en hafif tanımlamayla BECERİKSİZLİKTİR.

Özetle; Kurumlar Vergisi oranlarının düşüren düzenleme, ya OGER TELEKOM’u korumak ve kollamak amacıyla yapılmıştır. Ya da devlet yönetiminde görülmemesi gereken bir beceriksizliğin sonucudur. Bu raporda belirtilen bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Kurumlar Vergisi ile ilgili düzenlemenin OGER TELEKOM’u korumak amacıyla yapılmış olma ihtimali güç kazanmaktadır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tümü