Genel

Saddam Sonrası Kürtler

Ermeni iddialarını içeren tasarı hem Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde hem İsveç’te kabul edildi. Bir avuç lobi kadar yaptırımımızın olmadığını acı ile gördük.

Hakkın verilmediğini, Lozan’da olduğu gibi söke söke alındığını unuttuk her halde… Yoksa bugünümüz o günlerden kötü mü?

Bir ermeni iddialarını kabul eden tasarılara verdiğimiz tepkiye bakıyorum, bir de Türkiye’yi bölen haritalar çizip raporlar halinde her yerde yayınlamalarına verdiğimiz tepkiye bakıyorum! Burada bir terslik var gibi geliyor ama neyse…

Hemen her sene bir yerlerden bu haritalar hortlamakta. Türk basını bazılarını haber yapsa da üzerine gitmemekte veya gidememekte. Bakınız, iki sene önce Cumhuriyet gazetesi haberini yapmış olmasına rağmen Amerikan kongresi için hazırlanan raporlar arasında, Türkiye bölünmüş olarak gösterilemeye devam edilmektedir.

Bir Kürdistan haritası daha

Tarih: 26 Ekim 2008. Cumhuriyet gazetesinin “Bir Kürdistan haritası daha” başlıklı haberi. Haberi tekrar hatırlayalım; (sanki duymuşuz, bütün televizyonlar bar bar bu olayı lanetlemişte biz unutmuşuz gibi yapalım, mahsuzcuktan);

Cumhuriyet Haber 26 Ekim 2008

ABD Kongresi, Türkiye’nin doğusunu ‘hayali devlete’ kattı

‘Gerilla’ vurgusu ABD Kongresi Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan raporda yer alan haritada, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri Kürdistan sınırları içerisinde gösterildi. Raporda, PKK’lilerden ‘gerilla’ diye söz edildi. Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık isteyebileceğine dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin buna karşı çıktığı vurgulandı. MAHMUT GÜRER’in haberi ¦

ANKARA – ABD Kongresi Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan “Saddam Sonrası Kürtler” raporunda Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri Kürdistan sınırları içerisinde gösteriliyor. Raporda, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık isteyebileceği bilgisine yer verilirken, Türkiye, İran ve Suriye ile Irak’taki Şii ve Sünni grupların bu girişime karşı çıktığı belirtiliyor. Raporda, PKK’nin “terörist bir örgüt” olduğu vurgulanmasına karşın, bölücü örgüt mensuplarından “gerilla” diye söz edilmesi de dikkat çekiyor.

ABD Kongresi’ne bağlı çalışan, “Kongre Araştırmalar Merkezi” uzmanı Kenneth Katzman tarafından hazırlanarak 25 Eylül tarihinde Kongre’ye sunulan ve halen Kongre’nin internet sitesinde yer alan 6 sayfalık “RL34642” seri numaralı “Saddam Sonrası Kürtler” adlı raporda yeni bir harita skandalı yer aldı. Raporun son sayfasında yer alan haritada, Kürdistan bölgesi; Türkiye’nin Güney ve Doğu Anadolu bölgeleri, İran’ın batısı, Suriye’nin Kuzeydoğusu ile Ermenistan ve Azerbaycan’ın bir kısmını kapsayacak şekilde gösteriliyor. Haritanın kaynağı olarak, yine raporu hazırlayan Kongre Araştırmalar Merkezi gösterilirken, açıklama kısmında, “Kırmızı alanlar Kürt bölgesini göstermektedir” notuna yer alıyor. Raporda, bunun yanı sıra Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Iraklı Türkmenler, Türkiye ve PKK ile ilgili olarak dikkat çeken saptamalara de yer veriliyor. Bu saptamalar şöyle:

. Saddam dönemi, Iraklı Kürt liderlerin ABD’li liderler ile yakın ilişki içerisine girmesine zemin hazırladı.

. Irak anayasası ülkenin kuzeyinde Kürtlerin bölgesel ancak de facto bir devletinin oluşmasına olanak sağladı. Kürt liderler bir bağımsızlık peşinde olmadıklarını söylese de, alttan gelen genç Kürtler bir bağımsızlık peşinde olabilir.

. Kürtler, Kerkük, Diyala ile Musul eyaletinin bir kısmının tarihsel olarak Kürt şehirleri olduğunu ve Kürdistan bölgesel yönetimine entegre edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu konuda, Iraklı Arap ve Türkmen azınlığı ikna etmeye çalışmaktadırlar.

. Kerkük konusu, Türkiye tarafından da yakından takip edilmektedir. Türkiye Kerkük konusunu tarihsel bağlar doğrultusunda değerlendirirken, Irak petrolünün yüzde 10’unun üzerinde bulunan Kerkük’ün, bölgesel yönetime entegrasyonunun, Kürtlere bağımsızlık kazandırabileceğinden korkmaktadır.

. Türkiye Irak’ın kuzeyini PKK için serbest bölge olarak görmektedir. Bunun için de Türkiye ile uzun bir sınırı olan bölgesel yönetimin suçlu olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle 2007 yılında Barzani’nin “Türkiye Kürdistan Bölgesel Hükümeti şehirlerine karışırsa, biz de Türkiye’deki Kürt şehirlerine karışırız” açıklamasının ardından sınıra yaklaşık 100 bin asker kaydırılmıştır. Hemen ardından, Eylül-Ekim 2007 tarihlerinde 40 Türk askeri “PKK’li gerillalar” tarafından öldürülmüştür.

Not: O gün verilen haberde ilgili raporun başlığı doğru ancak seri numarası sehven olsa gerek hatalı verilmişti. Haberde verilen RL34642 seri numaralı raporun başlığı “The Kurds in Post-Saddam Iraq” değil “Turkey: Selected Foreign Policy Issues and U.S. Views” tir. Habere konu olan “The Kurds in Post-Saddam Iraq” (Saddam Sonrası Kürtler) başlıklı raporun seri numarası “RS22079” dur. İlgili rapor aynı yerde durmaktadır. 2008’de yayınlanmış olan bu rapor, ufat tefek değişiklikler yapılarak 2009’da güncellenmiştir.

Aradan geçen 2 seneye rağmen kimseden kayda değer bir ses çıkmadı. Bu harita sadece biri. Bunlardan çok var. Bugün bir elimizle ermeni meselesini, bir elimizle anayasayı kurcalıyoruz. Hukuktan çok anlarmışız gibi Anayasayı da bize sormaya kalkacaklar!
Bana sormayın kardeşim, ben anlamam.

“Muhakkak ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bu emriyle size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.” (Nisa Sûresi, 58)

Önceki İçerik

SPSS 8.0 Kullanma Kılavuzu

Sonraki İçerik

Yarılama (İkiye Bölme veya Bisection) Yöntemi

Yorum Yok

Görüşünü bildir

İbrahim AY

İbrahim AY

Daha fazla bilgi için Hakkında