Genel

İstikrar Sürsün Kayıt Dışı Büyüsün

Kayıtdışı ekonomi hakkında somut bir örneği ele almak için İETT Beyaz Masa Başvurusu marifeti ile aklıma takılan bir kaç sorunun cevabını aradım.

Sorularım net bir dille yanıtlanmadığı ya da yanıtlanamadığı için, İETT’nin büyük bir karaborsacılığa göz yumduğu, bundan da öte önayak olduğu görüldü.

Öncelikle beyaz masaya sorduğum sorulara ve ardından gelen yanıta bakalım.

Bilindiği üzere İETT otobüslerinde, akbil, beşibiryerde vb. ödeyicileri bulunmayan vatandaşlara, İETT otobüs şoförleri tarafından, kendilerinde bulunan akbiller kullandırılmaktadır. Bu hizmette yolcular tarafından şoförlere, 1,65 ytl olan akbil bedeli karşılığında 1,75 ytl, kimi zaman ise 1,85 ytl ücret ödenmektedir. Burada ki farkın hizmet bedeli olması tabiidir. Bilgi edinme kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını rica ederim.
1- İETT otobüslerine şoför akbili ile binen yolcu sayısı günlük ortalama kaç kişidir?
2- İBB veya İETT mevzu bahis hizmet bedelinden pay almakta mıdır yoksa bu hizmet bedeli tamamen şoförlerde mi kalmaktadır?
3- Her iki durumda da şoför akbili olarak bilinen bu hizmetten kaynaklanan gelirin vergisi ödenmekte midir?
4- Elde edilen mevzu bahis gelirin vergisi ödeniyor ise hangi VD no’su ile hangi daireye ödenmektedir?
5- Yine ilgili hizmetin vergisi ödeniyor ise, hizmet bedeli karşılığında fiş, makbuz vb kesilmemesi hangi muafiyetten kaynaklanmaktadır?
6- İlgili gelir şoförlere ait ise ve geliri vergilendirilmiyor ise bu karaborsacılığa nasıl izin verilmiştir?
7- Yolcular arasında ücret karşılığı akbil paylaşımı yapılabilecek iken neden bu yönteme başvurulmuştur?
07 Mayıs 2011

Sayın İbrahim AY,
İETT’ye yaptığınız başvuru incelenmiştir; Akbilin kullanımı ile alakalı çözüm arayışlarımız devam etmekte olup, İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayan ve toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlarımızın seyahat öncesi sistemde kullanılan ücret ödeme araçlarını (Akbil, Elbil) yanlarında bulundurmalıdırlar. Yanlarında Akbil ve Elbil bulundurmayan yolcularımızın seyahatini engellememek ve yardımcı olmak amacıyla şoförlerimiz üzerlerinde bulundurdukları Akbillerini, zaman zaman talep edenlere bedeli karşılığı kullanmakta olduğu gözlenmiştir. İstanbul kenti genelinde toplam 9708 adet otobüs durağı hizmette olduğundan her durakta Akbil veya Elbil satışı mümkün olamamaktadır. Bu nedenle yolcularımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için otobüse binmeden önce Akbil veya Elbil temin etmeleri gerekmektedir.
16 Mayıs 2011

Gelen yanıttan da anlaşılacağı üzere İETT şoförlerince yolculardan kişi başına elde edilen asgari 0,1 YTL’lik kazanç kayıt dışıdır. Sadece İETT’de değil Özel Halk Otobüslerinde de uzun süredir kayıt dışı gelir söz konusudur, zira yolculara bilet kesilmemektedir. Vatandaş ödeme sonrası bilet talep etmemektedir ki etmesine de gerek yoktur, verilmelidir. Malumunuz üzere burada alınan ücretin tamamı kayıt dışıdır. Bir diğer kayıt dışı örneği alışverişlerde yaşanmaktadır. Peşin alışverişlerde 0,99 YTL gibi kuruş küsuratı ile satılan ürünlerden alınan para üstü 1 kuruş eksiktir, zira 1 kuruş yoktur. Sizin önemsemediğiniz bu 1 kuruş hem sizin cebinizden çıkmaktadır hem de kayıt dışıdır. Bu ürünler kaleme vurulduğunda milyarlarca ytl kayıt dışı gelir söz konusudur.

Örneğin İETT şoförlerinin kayıt dışı gelirini ortalama hesaplayalım. İETT’nin 2009 Yılı Faaliyet Raporu’nun 97. sayfasında verilen bilgiye göre 2009 yılında tam Akbil ile gerçekleşen yolculuk sayısı 305.218.147’dir. Her 10 kişiden biri, 0.1 YTL (10 kuruş) fazla vererek şoför akbili kullandığında elde edilen kayıt dışı gelir 3.052.181 YTL’dir. Yeni paramız ile yaklaşık 3 milyon civarında olan bu tutar eski paramız ile 3 trilyon demektir. Özel Halk Otobüslerinde taşınan biletsiz yolcu sayısının, peşin alışverişlerde 0.99 YTL etiket ile satılan ürünlerin, ne kadar büyük meblağlarda kayıt dışı gelir yarattığını siz düşünün.

Burada verdiğim küçük örnekler buzdağının görünen kısmı bile değil. Acaba böylesine yüksek kazançlara neden göz yumulmaktadır? İstikrar için mi?

Önceki İçerik

No-ip.com'dan Sabit İp Nasıl Alınır?

Sonraki İçerik

DMOZ Türkçe Üzerine Bir Değerlendirme 2

Yorum Yok

Görüşünü bildir

İbrahim AY

İbrahim AY

Daha fazla bilgi için Hakkında