1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslâm

Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslâm

19 Nisan 2011 0 Yazar: Alıntı

Giriş

Özet

Bu makalede bütün dinlerin aynı olduğunu ve her dinin aynı Allah tasavvuruna sahip olduğunu demek için, dinlerarası diyoloğa angaje olan bazı Müslüman bireylerin, cemaatlerin ve kurumların İslamın iman ilkelerini ve yerleşik İslami görüşleri değiştirmeye çalıştıklarını anlattık.

Anahtar Kelimeler: Dinlerarası diyalog, dini cemaatler, resmi kurumlar, Müslüman bireyler, İslam iman ilkeleri

 

The Interreligious Dialogue and the Islam Metamorphosing
Abstract

In this paper we have explained that some Muslim individuals, societies and institutions who are engaged in the interreligious dialogue have tried to alter the basic principles of Islamic faith and the established Islamic views as to say that all religions are the same and the every religion has the same conseption of God.

Key Words: The interreligious dialogue, Muslim societies, institutions, Muslim individuals, the basic principles of Islamic faith

Kaynak: Journal of Islamic Research 2007;20(3):283-300 (.PDF) Copyright © 2007 by İslâmî Araştırmalar

Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tümü