1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme Yöntemleri Ve Mukayesesi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme Yöntemleri Ve Mukayesesi

15 Eylül 2011 0 Yazar: Alıntı

Giriş

Talaş kaldırarak imal edilen makine parçalarında elde edilen yüzey pürüzlülüğü, malzeme yapısının, seçilen işleme şartlarının ve yönteminin kesin bir göstergesi olmuştur.

ÖZET
Talaş kaldırarak imal edilen makine parçalarında elde edilen yüzey pürüzlülüğü, malzeme yapısının, seçilen işleme şartlarının ve yönteminin kesin bir göstergesi olmuştur. Yapılan çeşitli araştırmarlarda yüzey pürüzlülüğünün doğru olarak ölçülmesi ve üretim şekli için en uygun yüzey pürüzlülük ölçme yönteminin tercih edilmesi önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada; meydana gelen pürüzlülüğün ölçülmesi veya kontrol edilmesinde, günümüzde kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin teknik özellikleri özetlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğünü ölçmeye dayalı araştırma yapanlara bir kılavuz kaynak olması ve doğru yöntem seçimi için yol göstermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, Pürüzlülük ölçme yöntemleri

SURFACE ROUGHNESS MEASUREMENT METHODS AND THEIR COMPARISON

ABSTRACT
Surface roughness of the mechanical parts that are manufactured by chip removal is the result of material structure, machining parameters and method selected. In the various researches, the correct measurement of surface roughness and the selection of the best surface roughness measurement method are accepted as a very important decision for the production method. In this study, methods used today and their technical properties for the measurement and control of the surface roughness are summarized. It is aimed that this paper makes a guidence for the researchers who wants to measure surface roughness, and is a source for appropriate selection of surface roughness measurement method.

Key Words: Surface Roughness, Roughness Measurement Methods

Sayfalar: 1 2 3 4 5 Tümü