1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Veri Dönüştürme

Veri Dönüştürme

17 Şubat 2011 0 Yazar: Alıntı

Giriş

Amaç: Bu konu sonunda okuyucunun uygun istatistik testleri yapabilmek için veri dönüştürme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması veri dönüşümü yapabilmesi amaçlanmıştır.

Hedefler: Bu konu sonunda okuyucuların aşağıdaki hedeflere ulaşması beklenmektedir:

Verilere neden bazen dönüşüm uygulamak gerektiğini açıklayabilmeli.

 • Veri dönüştürmenin veri üzerinde oluşturacağı etkileri sayabilmeli
 • Veri dönüşünün nasıl yapılacağını açıklayabilmeli
 • Tipik veri dönüşümlerini ve bunların veriye nasıl etki edeceğini açıklayabilmeli
 • Logaritmik dönüşüm
 • Karekökü
 • 1/y
 • Kare
 • Logit dönüşüm
 • Tipik veri dönüşümlerini yapabilmeli

Buraya kadar verileri elde etmede, bilgisayara girmede, bilgisayara girdikten sonra hata ayıklama ve çeşitli yöntemlerle verilerimizi özetleme konularını işledik. Artık verilerimizin analizine geçtiğimizde ve önemlilik testlerini uygulamak istediğimizde uygulayacağımız testlerin bazı varsayımları karşımıza çıkacak. Verilerimizin bu varsayımları karşılamaması halinde söz konusu istatistik analizi uygulayamayacağımızdan verimize dönüşüm uygulayarak testin varsayımlarını karşılamak bir çözüm olabilir.

Veriye dönüşüm uygulamanın sebepleri ve dönüşüm uygulandıktan sonra oluşan durumlar şunlardır:

 • Verimiz normal dağılıma sahip değildir. Oysa birçok istatistik testte dağılım varsayımı olarak normal dağılım bir gerekliliktir.
 • Gruplarımız arasında verilerin yaygınlığı (spread) aşırı farklılık gösterebilir. Oysa bağımsız gruplarda t-testi gibi bazı testlerde parametre varsayımı olarak varyansların eşit olması gerekmektedir.
 • İki değişken lineer olarak ilişkili değildir. Oysa regresyon analizlerinde olduğu gibi linearite gerekli bir varsayımdır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 Tümü