Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

6 Haziran 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Varsayımlar

Varsayımlar

Bu bölümde bazı başlangıç noktaları, ayrıca kanıtlanmaya gerek görülmeden “doğru” olarak kabul edilerek, çalışmanın temel dayanakları belirlenebilir. Örneğin araştırmacı “ABD süper bir güçtür” diyerek tüm çalışmalarını bu temele dayalı olarak yürütebilir. Araştırmanın sonuçlarının geçerliliği, “varsayım” olarak adlandırılan bu yargıların doğruluğuna bağlı olacaktır.

Örnek:

Bu tez çalışmasında aşağıdaki varsayımlardan hareket edilecektir.

1. Yönetim sistemi görev etkinliği ve verimliliğini önemli ölçüde etkileyen bir değişkendir.

2. Bilimsel yöntem tüm bilim dalları için geçerli bir problem çözme yaklaşımı olup Toplam Kalite Yönetiminin görev etkinliği ve verimliliğine olan etkisinin belirlenmesinde uygun bir başlangıç noktası olacaktır.

3. Bu araştırmada ele alınan değişkenler ve ilişkiler dışında kontrol altına alınamayan değişkenlerin etkisi söz konusudur. Ancak ele alınan değişkenler arasındaki ilişkilerin, araştırılmak istenilen alanı yansıttığı varsayılmıştır.

4. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının ölçülmek istenilen özellikleri doğru olarak ölçtüğü varsayılmıştır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tümü