Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

6 Haziran 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Amaç

Amaç

Araştırmanın amacı iyi tanımlanmış problem ifadesinde saklı olmakla birlikte, her türlü yanlış anlamayı önleyecek açıklıkta bu bölümde ele alınır. Araştırmanın amacı/amaçları “Ne?”, “Nasıl?” ve “Niçin?” gibi sorularla ilgili olup aydınlatılmak istenen problemin somutlaştırılmasını sağlar.

Araştırmada amaçlar iki düzeyde düşünülür. Birincisi genel amaçtır ve giriş cümlesi niteliğindedir. Örneğin genel amaç “Rusya’nın Orta Asya politikasının Türkiye’nin güvenliğine etkilerini belirlemek” olabilir. Ancak bu ayrıntılı alt amaçlara dönüştürülmedikçe kişileri farklı beklentilere götürebilir. Araştırmanın amaçları karşılaşılan problemin çözümünü etkileyeceği ve bu nedenle aydınlatılması gerektiği düşünülen değişkenleri, tek tek ya da ilişkiler düzeni içinde sorgulayıcı nitelikte olmalıdır. Bu nedenle, ikinci düzeyde işlevsel (hangi değişkenlerde hangi verilerin toplanacağını belirleyen) alt amaçlara yer verilir. Örneğin, Rusya’nın Orta Asya’ya yönelik genel politikası içinde yer alan güvenlikle ilgili politikalar belirlenerek, bunların Türkiye’nin güvenliğinin hangi boyutlarını etkilediği sorgulanabilir. Bu sorulara yer verilmesi; araştırmanın çerçevesinin net olarak belirlenmesini sağlar, veri toplamayı sistemleştirir, fikirlerin sınanmasına imkân verir ve kuram geliştirmeye yardım eder. Araştırmanın ayrıntılı amaçları “soru cümleleri” ya da “hipotezler” şeklinde ifade edilebilir.

Örnek:

Bu araştırma ile Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının polis teşkilatının görev etkinliği ve verimliliği üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla araştırmacının beklentisini yansıtan aşağıdaki hipotez araştırma hipotezi olarak belirlenmiştir.

Hipotez: Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimlerine uygulanması, bu birimlerin görev etkinliği ve verimliliğini arttırır.

Bu araştırma hipotezinin testi için birtakım alt hipotezlerinin de formüle edilmesi gerekmiştir. Bu hipotezler şunlardır:

Alt Hipotez 1: Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimlerine uygulanması, bu birimlerde görev yapan personelin disiplin seviyesini yükseltir.

Alt Hipotez 2: Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimlerine uygulanması, bu birimlerde görev yapan personelin iş tatmini arttırır.

Alt Hipotez 3: Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimlerine uygulanması, bu birimlerdeki personel hakkında yapılan şikâyetleri azaltır.

Alt Hipotez 4: Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimlerine uygulanması, bu birimlerde meydana gelen kaza olaylarını azaltır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tümü