Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

6 Haziran 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Tanımlar

Tanımlar

Araştırmacı bu bölümde tez çalışmasında geçen temel kavramları tanımlar. Özellikle araştırmada kullanılacak kavramlara ait genel geçer bir tanım bulunmuyorsa, araştırmacı bu bölümde kendi kabul ettiği ve tezinde kullanacağı tanımları verir. Örneğin Toplam Kalite Yönetimine ilişkin çok sayıda tanım bulunmakla birlikte araştırmacı kendi bakış açısını bu başlık altında sunmuştur.

Örnek:

Kalite: Kalite istenen özelliklere uygunluktur.

Kalite odaklılık: Polis teşkilatı için kalite “görev” i yerine getirme derecesi ile açıklanabilir. Bu görev ihtiyaçları zaman zaman ürünleri içermekle birlikte daha çok hizmet faaliyetleri ile ilgilidir.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY): TKY “(a) tedarik edilen hizmet ve malzemeleri (b) organizasyonun tüm süreçlerini (c) son kullanıcının ihtiyaçlarını değerlendirmek ve iyileştirmek için bugün ve gelecekte tüm çalışanların bilgilerinin ve kantitatif metotların etkin olarak kullanılmasıdır.” şeklinde tanımlanabilir.

Tanım TKY’nin “ne” olduğunu (“tüm çalışanları bilgilerinin ve kantitatif metotların etkin olarak kullanılması”), çabanın “nereye” yöneleceğini (“organizasyonun tüm temel süreçleri”) ve “ne zaman” uygulanacağını (“şimdi ve gelecekte”) açıklamaktadır. “Temel” kelimesi TKY’nin öncelikle göreve ilişkin süreçlere yönelik olarak uygulanması gerekliliğini vurgulamak için kullanılmıştır. Bu yaklaşım polis teşkilatının kıt kaynaklarının önemsiz konular için harcanmasını önleyecektir.

Görev verimliliği: Görev verimliliği, görevin ifası için sarf edilen çabanın, elde edilen sonuçlara oranıdır.

Görev etkinliği: Görev etkinliği, herhangi bir faaliyetin amaca ulaşma derecesidir.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tümü