Temel İstatistik Kavramları

Temel İstatistik Kavramları

4 Ocak 2011 0 Yazar: Alıntı

Giriş

Değişkenler, Ölçme Ve Ölçekler, Tanımlayıcı İstatistik, Normal Dağılım, Hipotez, Hipotez Testi, Parametrik Hipotez Testleri, Korelasyon

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tümü