SPSS 8.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 8.0 Kullanma Kılavuzu

21 Mart 2010 0 Yazar: Alıntı

Basit İstatistikler Bulma


Basit İstatistikler Bulma
Mean

Girdiğiniz veriler hakkında basit istatistikler bulmak için Summarize / Descriptives seçeneğini seçin. Basit istatistikler dediğimiz, ortalama (mean), ortanca (median), tepe değeri (mode), veri aralığı(range), standart sapma (standard deviation),varyans (varience),ortalamanın standart hatası (standard error of the mean),çarpıklık(skewness), basıklık (kurtosis)’dır. Bu değerler ile verilerinizin genel dağılımı hakkında bilgi edinirsiniz.

Descriptives…

Bu menüde istatistiklerini bulmak istediğiniz verileri(değişkenleri) seçmeniz gerekiyor. Sol taraftaki değişkenler listesinden seçtiğiniz değişkenleri, ortadaki ok tuşuna basarak sağ taraftaki Variables listesine geçirin. Options seçeneği ile hangi istatistikleri istediğinizi seçin. Aynı şekilde birden fazla değişkeni sağ taraftaki listeye ekleyerek hesaplamaları hepsi için aynı anda yapabilirsiniz. Tüm değişkenleri seçtikten sonra Ok tuşuna bastığınızda istatistikler bulunup Output penceresinde (ayrı bir pencere) görüntülenecektir.

Descriptives…/ Options

İstediğiniz seçenekleri kutucukları işaretleyerek belirleyin. Son olarak Continue tuşuna basın. Descriptives menüsüne geri döneceksiniz

Output View (Çıktı sayfası)

SPSS’de tüm hesaplamaların sonucu aşağıda gördüğünüz gibi bir çıktı sayfasına (Output View) gelir. Bu sayfa sizin verilerinizin bulunduğu sayfadan ayrıdır. Verilerinizi kaydettiğiniz gibi bu çıktıları da dosya halinde kaydedebilirsiniz. İki bölümü vardır. İlki çıktınızın başlıklarını gösteren soldaki bölümdür. Burada istediğiniz başlığa tıklayarak oraya ulaşabilirsiniz. Windows Gezgini (Windows Explorer) ile benzer bir yapısı var. İkinci bölüm ise sağ tarafta asıl çıktının olduğu alandır. Çıktı dosyasını oluşturur ve Print edileceği zaman sadece buradaki bildiler yazılır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tümü