SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı

Friedman Testi

Friedman Testi

Hatırlarsanız, eşleştirilmiş örneklem t-testini kullanarak; belirli bir değişkene ait deney öncesi ve sonrası değerlerini karşılaştırılmıştık. Ayrıca yine bu yöntemi, bir grubun ilişkili fakat farklı iki konuya ilişkin görüşlerini karşılaştırmak için kullanmıştık. Ölçüm sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda ise İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi yönteminden yararlanmıştık. Verilerimizin parametrik olma şartlarını taşımadığı durumlarda ise bu iki test yönteminin her ikisinin de yerine Friedman Testini kullanabilirsiniz.

Örneğin bir ilacın etkilerini ölçmek için ikişer hafta arayla yapılan dört farklı testin sonuçlarının ya da öğretmenlerin A, B, C eğitim yöntemlerine ilişkin görüşlerini Friedman Testini kullanarak karşılaştırabiliriz.

Şimdi Friedman Testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek: Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme, eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemlerine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır.

Bu örnek için H0 ve H1 hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir.

H0 = Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme, eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemlerine ilişkin görüşleri arasında fark yoktur.

H1 = Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme, eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemlerine ilişkin görüşleri arasında fark vardır.

İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » K RELATED SAMPLES

Karşınıza aşağıdaki Repeated Measures Define Factor(s) iletişim penceresi gelecektir.

Bu iletişim kutusuna karşılaştıracağınız değişkenleri (Örneğimizde, yapılandırmacı öğrenme, eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme) aradaki oku kullanarak Test Variables kutucuğuna gönderin. Daha sonra OK tuşunu tıklayın karşınıza aşağıdakilerin benzeri tablolar gelecektir.

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,001 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,01’den Küçük olduğu için, öğretmenlerin farklı eğitim yöntemlerine ilişkin görüşleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bulgulardan hareketle H0 hipotezi reddedilmiş ve Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme, eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemlerine ilişkin görüşleri arasında fark bulunduğu sonucuna varılmıştır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü