SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy verildi, ortalama: 5 üzerinden 5,00)
Loading...

Kruskal-Wallis H Testi

Kruskal-Wallis H Testi

Krusukal-Wallis H Testi parametrik olmayan verilere sahip ikiden fazla grubun ölçümlerinin karşılaştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Öreğin erkeklerin kadınlar hakkındaki görüşlerinin medeni durumlarına (evli, bekar, dul) göre farklılık gösterip göstermediği, farklı eğitim düzeylerindeki kadınların yemek yapma yetenekleri arasında fark olup olmadığını bulmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Şimdi tek yönlü varyans analizinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek: 17 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortamla puanlar babalarının eğitim durumlarına göre farklılık gösterir mi?

Bu örnek için H0 ve H1 hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir.

H0 = Babaları farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortamla arasında anlamlı bir fark yoktur.

H1 = Babaları farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortamla arasında anlamlı bir fark vardır.

Krusukal-Wallis H Testi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » K INDEPENDENT SAMPLES

Karşınıza aşağıdaki Tests for Several Independent Samples iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Fen Bilgisi Notu) Test Variable List kutucuğunun içine, gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Baba Eğitim Düzeyi) Grouping Variable satırına, aradaki okları kullanarak gönderin.

Şimdi kullanacağınız grupları tanımlamanız gerek. Bunun için Define Range düğmesini tıklayın. Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu gelecektir.

Burada İlköğretim “1”, Lise “2”, Üniversite “3” ile temsil edildiğinden minimum kutucuğuna “1”, maksimum kutucuğuna “3” girdik. Şimdi sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın karşınıza aşağıdakilere benzer tablolar gelecektir.

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,078 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, babanın eğitim düzeyi ile fen bilgisi dersi başarısı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.

Bu bulgulardan hareketle örneğimizde H0 hipotezi reddedilememiş ve babaları farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortamla arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü