SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı

Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi

Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi

Özellikle deneme modelli araştırmalarda deney öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bunun dışında belli bir grubun ilişkili fakat farklı iki konu ya da uygulamaya ilişkin görüşlerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Eğer bu tür durumlarda kullandığınız veriler parametrik değilse Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testini kullanmanız gerekecek.

Örneğin bir işletmede yeni genel müdürün öncesi ve sonrası performansını karşılaştırmak istiyorsunuz. Ya da öğretmenlerin “eleştirel öğrenme” ile “çoklu öğrenme” yöntemlerinin etkinliklerine ilişkin görüşlerini karşılaştırmanız gerek.

Şimdi Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek: Bir lisedeki fen bilgisi öğretmenlerinin, “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır?

Bu örnek için H0 ve H1 hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir.

H0 = Fen bilgisi öğretmenlerinin “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark yoktur.

H1 = Fen bilgisi öğretmenlerinin “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark vardır.

Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testi için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » 2 RELATED SAMPLES

Karşınıza aşağıdaki Two-Related Samples Tests iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden inceleyeceğiniz değişkenleri birbiri ardına tıklayınız. Tıkladığınız değişkenler Current Selections kutusunda görüntülenecektir. Daha sonra aradaki oku kullanarak bu değişkenleri Test Pair(s) List kutusuna gönderin. Son olarak Wilcoxon seçeneğini işaretleyin.

OK tuşuna tıklayınız. Karşınıza aşağıdakiler benzer tablolar gelecektir.

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,234 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, Asama Asama Fen yardımcı kitabı ile Adım Adım Fen yardımcı kitabının etkinliği arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.

Örneğimizde Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testi sonuçlarından hareketle, H0 hipotezi reddedilememiş ve fen bilgisi öğretmenlerinin “Aşama Aşama Fen Bilgisi” kitabının etkinliği ile “Adım Adım Fen Bilgisi” kitabının etkinliği hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü