SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy verildi, ortalama: 5 üzerinden 5,00)
Loading...

Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Ki-Kare Bağımsızlık Testi iki değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bu testte diğer ilişkisel analizlerden farklı olarak ilişki kurulan değişkenlerin her ikisi de Nominal (Sınıflama) ya da Ordinal (Sıralama) ölçeklidir. Daha açık bir ifade “gelir düzeyi ile siyasi parti seçimi”, “eğitim düzeyi ile okunan gazete”, “iş tatmini düzeyi (evet, kısmen, hayır) ile ücret” değişkenleri arasındaki ilişkiler Ki ? Kare Bağımsızlık Testi ile incelenebilir. Şimdi Ki ? Kare Bağımsızlık Testi ve SPSS uygulamasını bir örnek yardımıyla inceleyelim.

Bir fabrikada rastgele seçilen bir örnekleme anket uygulanarak en çok okudukları gazeteler belirleniyor. Acaba örneklem grubundaki kişilerin okudukları gazeteler eğitim düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? Bu örnek için kurulacak hipotezler aşağıdaki gibi olacaktır.

H0 = Fabrika çalışanlarının okudukları gazeteler eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez.

H1 = Fabrika çalışanlarının okudukları gazeteler eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir.

Ki-Kare Bağımsızlık Testi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » DESCRIPTIVE STATISTICS » CROSSTABS

Karşınıza aşağıdaki Crosstabs iletişim penceresi gelecektir.

Gruplamada kullanacağınız bağımsız değişkeni (Örneğimizde, eğitim düzeyi) Row(s) kutusuna, inceleyeceğiniz bağımlı değişkeni (Örneğimizde, gazete) Cloumn(s) kutucuğuna aradaki oku kullanarak gönderin.

Şimdi sol alttaki Statistics düğmesini tıklayın. Karşınıza aşağıdaki Crosstabs: Statistics iletişim penceresi gelecektir. Buradan Chisquare seçeneğini işaretledikten sonra Continue tuşuna tıklayın.

Son olarak Cells düğmesini tıklayın. Karşınıza aşağıdaki Crosstabs: Cell Display iletişim penceresi gelecektir.

Buradan Observed, Expected, Row, Coloumn seçeneklerini işaretledikten sonra Continue ve OK tuşlarını tıklayın. Aşağıdakiler benzer tablolar elde edeceksiniz.

Tablodaki değerlerden ilköğretim mezunu çalışanların Bulvar Gazetesini, lise mezunu çalışanların Tünaydın Gazetesini, üniversite mezunu çalışanların ise Entel Haber gazetesini ağırlıklı olarak tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu durum özellikle tablodaki beklenen toplam (Expected Count) ile gözlenen toplam satırlarındaki değerler karşılaştırıldığında çok net olarak görülmektedir. Bununla birlikte daha sağlıklı bir yorum yapabilmek için Chi-Square Tests tablosunun incelenmesi yararlı olacaktır.

Tablonun Assymp.Sig. sütunun en üstündeki anlamlılık değerinin p = 0,00 olduğu görülmektedir. Bu değer p < 0,05 şartını karşıladığından eğitim düzeyi ile okunan gazete arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu söylenebilir.

Bu bulgulardan hareketle H0 hipotezi reddedilmiş ve fabrika çalışanlarının okudukları gazetelerin eğitim düzeylerine göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü