SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy verildi, ortalama: 5 üzerinden 5,00)
Loading...

Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi

Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi

Bağımsız örneklem iki yönlü varyans analizi, belli bir bağımlı değişken üzerinde (Örneğimizde, Öğretmenlerin performansı), birden fazla bağımsız değişkenin (Örneğimizde, Öğretmenlerin cinsiyeti ve kıdemi) ortak etkisini ölçmek için kullanılır.

Şimdi Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek: Erkek ve kadın öğretmenlerin performansları yaşlarına bağlı olarak farklılık gösterir mi?

Bu örnek için H0 ve H1 hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir. H0 = Erkek ve kadın öğretmenlerin performansları yaşlarına bağlı farklılık göstermez.

H1 = Erkek ve kadın öğretmenlerin performansları yaşlarına bağlı olarak farklılık gösterir.

Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » GENERAL LINEAR MODEL » UNIVARITE

Karşınıza aşağıdaki Univarite iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Performans) Dependent Variable satırına, gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Cinsiyet, Bölüm) Fixed Factor (s) kutucuğuna aradaki okları kullanarak gönderin.

Şimdi Options tuşunu tıklayın ve karşınıza gelen aşağıdaki iletişim kutusundan Descriptive statistics seçeneğini işaretleyin.

Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın. Karşınıza aşağıdakilere benzer tablolar gelecektir.

Between Subjects Factors tablosunda her bir grubu oluşturan alt grupların sıklıkları verilmiştir.

Descriptive Statistics tablosunda ise performansın yaşa bağlı olarak değişimi cinsiyet değişkeni baz alınarak sunulmuştur. Bu tablodan Bay ve Bayanların performanslarının yaşlarına bağlı olarak değişimi görülmektedir. Ayrıca bu tabloyu kullanarak belirli bir yal grubundaki bayanların performansı ile erkeklerin performansını karşılaştırmak mümkündür.

Ancak bu karşılaştırmalar sonucu gözlenen farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek içinse Tests of Between-Subjects Effects tablosunu incelememiz gerekir.

Tablonun Cinsiye * Yaş satırındaki değerlerden cinsiyet ve yaşın performans üzerindeki ortak etkisinin (p = 0,224, p > 0,05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgular ışığında H0 hipotezi reddedilememiş ve erkek ve kadın öğretmenlerin performansları yaşlarına bağlı olarak farklılık göstermez. Diğer bir ifade ile farklı yaş gruplarındaki erkek ve bayan öğretmenlerin performansları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Ek bilgi olarak; tablonun Cinsiyet satırındaki anlamlılık değeri (p = 0,417, p > 0,05) performans ile cinsiyet arasındaki ilişkin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. Tablonun Yaş satırındaki anlamlılık değeri ise ( p = 0,003, p < 0,01) performans ile yaş arasındaki ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile performans cinsiyete bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermezken yaşa bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu bulgu Descriptive Statistics tablosunun Total hanesindeki verilerle birlikte değerlendirildiğinde öğretmenlerin performanslarının yaşlarına bağlı olarak düştüğü anlaşılmaktadır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü