SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy verildi, ortalama: 5 üzerinden 5,00)
Loading...

Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi

Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi

Özellikle deneme modelli araştırmalarda deney öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bunun dışında belli bir grubun ilişkili fakat farklı iki konu ya da uygulamaya ilişkin görüşlerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Biraz karmaşık mı oldu? Aslında değil.

Örneğin bir işletmenin ISO 9001:2000 öncesi ve sonrası performansını karşılaştırmak istiyorsunuz. Ya da öğretmenlerin “eleştirel öğrenme” ile “çoklu öğrenme” yöntemlerinin etkinliklerine ilişkin görüşlerini karşılaştırmanız gerek. Son olarak demokratik liderlik modelinin uygulandığı proje takımı ile geleneksel liderlik yaklaşımlarının uygulandığı bir başka proje takımının performanslarını karşılaştıracaksınız. Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi tüm bu durumlar için uygun bir yöntemdir.

Şimdi Eşleştirilmiş Örneklem t-Testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek: Fen bilgisi öğretmenlerinin, “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır?

Bu örnek için H0 ve H1 hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir.

H0 = Fen bilgisi öğretmenlerinin “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark yoktur.

H1 = Fen bilgisi öğretmenlerinin “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark vardır.

Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » COMPARE MEANS » PAIRED SAMPLE T TEST

Karşınıza aşağıdaki Paired-Sample T Test iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden inceleyeceğiniz değişkenleri birbiri ardına tıklayınız. Tıkladığınız değişkenler Current Selections kutusunda görüntülenecektir. Daha sonra aradaki oku kullanarak bu değişkenleri Paried Variables kutusuna gönderin.

OK tuşuna tıklayınız. Karşınıza aşağıdakiler benzer tablolar gelecektir.

Paired Samples Statistics tablosunda öğretmenlerin her iki kitabın etkinliğine ilişki görüşlerinin ortalaması ile standart sapma ve standart hata değerleri yer almaktadır. N değerinin her iki değerlendirme için de 303 olması bu verilere kayıp değer olmadığı, diğer bir ifade ile tüm öğretmenlerin her iki kitabı da değerlendirdiğini göstermektedir.

Tabloda Asama Asama Fen yardımcı kitabına verilen puanların ortalamasının Adım Adım Fen yardımcı kitabına verilenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farkın rastlantısal mı yoksa gerçek bir başarının göstergesi mi olduğunu belirleyebilmek için Paried Samples Test tablosunu incelememiz gerekir.

Paired Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,00 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,01’den küçük olduğu için, Asama Asama Fen yardımcı kitabı ile Adım Adım Fen yardımcı kitabının etkinliği arasındaki farkın p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğimizde t-testi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde, H0 hipotezi reddedilmiş ve fen bilgisi öğretmenlerinin “Aşama Aşama Fen Bilgisi” kitabının etkinliğinin “Adım Adım Fen Bilgisi” kitabının etkinliğinden daha yüksek olduğu görüşünü taşıdıkları sonucuna varılmıştır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü