SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy verildi, ortalama: 5 üzerinden 5,00)
Loading...

Çoklu Regresyon

Çoklu Regresyon

Çoklu regresyonda ikili regresyondan farklı olarak bağımlı değişken üzerinde birden fazla bağımsız değişkenin toplu etkisi araştırılır. Burada da ikili regresyonda kullanılan mönülerden yararlanılır. Ancak Independent(s) penceresine birden fazla değişken girişi yapılır. Biz burada Öğrenme, Ortak Vizyon, Açık Fikirlilik ve Koordinasyon değişkenlerinin Yenilikçi İş Davranışına etkilerini belirlemeye çalışacağız.

Bunun için öncelikle ikili regresyonda izlediğiniz adımları tekrarlayın. Daha sonra Independent(s) kutucuğuna tüm bağımsız değişkenlerinizi girin ve OK tuşuna yıklayın.

Karşınıza aşağıdakilerin benzeri tablolar gelecektir. Model özeti tablosundaki R Square sütunundaki değerlerden yine bağımsız değişken durumundaki “Öğrenme”, “Ortak Vizyon”, “Açık Fikirlilik” ve “Koordinasyonun” bağımlı değişken durumundaki “Yenilikçi İş Davranışı” değişkenine ait varyansı % 70 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile yenilikçi iş davranışının % 70 oranında bu faktörlere bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır.

ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Tablodaki ilişki formüle edilecek olursa;

F (4, 166) = 98,891; p < 0,01 denklemi oluşturulabilir.

Katsayı (Coefficients) tablosu ise, regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayılarını ve bunların anlamlılık düzeylerini vermektedir. Örneğimizde Yenilikçi İş Davranışı ile Öğrenme, Ortak Vizyon ve Açık Fikirlilik arasındaki ilişki p < 0,01 düzeyinde anlamlı iken, Yenilikçi İş Davranışı ile Koordinasyon arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgudan hareketle koordinasyon uygulamalarının yenilikçi iş davranışına anlamlı bir katkı yapmadığı söylenebilir.

Tabloda yer alan verilerden yenlikçi iş davranışının alabileceği değer aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.

Yenilikçi İş Davranışı = 0,766 + 0,230 Öğrenme + 0306 Ortak Vizyon + 0,504 Açık Fikirlilik + 0,102 Koordinasyon

Ayrıca tablodaki katsayılardan Yenilikçi İş Davranışı üzerinde en fazla etkiye sahip faktörün Açık Fikirlilik olduğu, bunu sırasıyla ortak vizyon ve öğrenmenin izlediği anlaşılmaktadır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü