SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı

Değişkenlerin Yeniden Kodlanması

Değişkenlerin Yeniden Kodlanması

Yeniden kodlama örneğimiz için ilköğretim okullarında görevyapan öğretmenler üzerinde yaptığımız bir araştırmanın vari setini kullanacağız. Bu çalışmayı yaparken öğretmenlerin yaşlarını doğrudan girmiştik. Ancak araştırmanın ilerleyen safhalarında yaş ile ilgili çapraz tablolar oluşturmaya ihtiyaç duyduk. Bu da verileri yeniden kodlandırmamızı gerekli kıldı (Aksi taktirde tablomuzun her bir yaş için ayrı bir kategori olarak alınacaktı).

Kategori sayısını azaltabilmek amacıyla öreğimizde, öğretmenleri 35 yaş üzerindekiler ve 35 yaşın altındakiler olmak üzere iki gruba ayıracağız. Bunun için için “Transform” mönüsünü, ardından “Recode” seçeneğini ve “Into Different Variables” seçeneğini seçiyoruz.

TRANSFORM » RECODE » INTO DIFFERENT VARIABLES

Daha sonra aşağıdaki gibi bir iletişim kutusu çıkacaktır:

Burada sol tarafta bulunan Yaş [D6] değişkenini seçerek aradaki iki pencere arasındaki oku tıklıyoruz. Yaş [D6] değişkeni “Numeric Variable ? Output Variable” pencersine sadece D6 olarak geçiyor. Şimdi değişken için yeni bir isim oluşturyoruz; bu örnekte “D6A” ismi kullanılmıştır. Aynı zamanda bu sırada bir etiket de seçebilir ya da değişken görüntüleme ekranına daha sonra dönerek bunu yapabilirsiniz. Bu örnekte “Bölünmüş Yaş” etiketi seçilmiştir. Ekran görüntüsünde bu henüz yapılmamışken bir sonraki adım, “Change” tuşuna tıklamaktır. Böylelikle “D6A” ismi “Numeric Variable ? Output Variable” penceresine girilecektir. Şekilde tüm bu işlemlerin tamamlanmış hali görülmektedir.

Şimdi sıra SPSS’e değişkeni nasıl kodlayacağına yönelik talimatları vermek gerekir. Bu örnekte 35’de dahil olmak üzere 35’e kadarki tüm yaşları bir değiştirerek bir kategoriye sokmayı ve bu kategoriye “0” ismini vermeyi, 36 ve üzerindeki yaşları başka bir kategori altında toplayıp bu kategoriye “1” ismini vermeyi istiyoruz. İletişim kutusundaki “Old and New Values” tuşuna basın; tepede, aşağıdakine benzer bir iletişim kutusu açılacaktır.

Değişiklikleri uygulamak için öncelikle “Old Value” altında “Range, LOWEST through value” yazılı tuşu seçin. Buraya “35” rakamını girin. Daha sonra “New Value” sekmesi altında “Value”yu seçin ve “0” girin. Şimdi “Add” tuşuna tıklayın. Bu, SPSS’ye 35 da dahil olmak üzere 35’e kadarki tüm yaşları 0 kategorisi altında toplama talimatı verecektir.

Daha sonra “Old Value” sekmesi altında “Range, value through Highest” ile ilişkilendirilmiş tuşu seçin. Başlık altındaki kutuya 36 yazın. Daha sonra “New Value” altında “Value”yu seçin ve “1” girin. Yine “Add” tuşuna tıklayın. Şimdi bu, SPSS’ye 36 ve üzeri tüm yaşları 1 kategorisine dönüştürme talimatını verecektir.

Son olarak “Old Value” sekmesi altında “System- or usermissing” i seçin. “New Value” altında “System-missing”i seçin. Bu, eksik değerlerin, rakamsal değerler olarak kaydedilmiş olsalar dahi, eksik değerler olarak ele alınmaya devam etmesini sağlayacaktır. Bir kez daha “Add” tuşuna tıklayın.

Talimat girişini tamamladınız, şimdi “Continue” tuşuna tıklayabilirsiniz; bu, bu kutuyu kapatacak ve ilk “Recode into Different Variables” iletişim kutusuna dönülmesini sağlayacaktır. Buraya ulaştıktan sonra SPSS’nin yeniden kodlama ve daha sonra yeni değişkeni oluşturma isteğinizi işleme koyması için “OK” tuşuna tıklamalısınız.

Eğer “OK” tuşu bulanıksa ve SPSS ona tıklamanıza izin vermiyorsa, bu durumda yukarıdaki aşamalardan biri tamamlanmamış demektir. Genellikle en fazla gözden kaçırılan aşama, “Change” tuşunun tıklanmasıdır.

Yeni değişken, “Data Editor” penceresinin “Variable View” sekmesinde bulunan değişken listesinin alt tarafına eklenecektir. Eğer dilerseniz bu değişkeni seçip başka iki değişkenin arasına sürükleyerek listede başka bir yere taşıyabilirsiniz.

SPSS oluşturduğunuz bu değişkenin değer etiketlerini otomatik olarak vermez. Bu işlemin ayrıca elle yapılması gereklidir. Eğer değişken etiketlerini bu aşamada girmezseniz, değişkenin sahip olduğu kodların anlamları çıktı tablolarında göremezsiniz. Ayrıca yapılan bölümlendirme zaman içinde unutulabileceğinden, kodların hemen tanımlanmasında yarar vardır.

Bunun için daha önce değer etiketleri kısmında açıklandığı gibi hem değeri hem de etiketi girin. Daha sonra yazılan bilgilerin her bir çiftinin ardından “Add” tuşuna tıklayın. Bunun ardından “OK” tuşuna tıklayın.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü