Bilim

MATLAB İle Yapay Sinir Ağı Uygulaması

Giriş

Yapay Sinir Ağları hemen her alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada sayısal bir veri seti ile yapay sinir ağı eğitimi gerçekleştireceğiz.

Bu içerikte yapay sinir ağları ile ilgili teorik bilgilere girmeyi lüzumsuz görüyorum; zira ağda bolca bilgi bulabilirsiniz. Amacım yapay sinir ağını uygulamak isteyen arkadaşlara, yine uygulamalı bir örnek ile yardımcı olmaktır. Bu amaçla da MATLAB R2007a yazılımından yararlanacağım. Çalışmamız; verilerimizi ağa tanıtmak ile başlayacak, eğitim ile sürecek ve kontrol ile sonlanacaktır.

Konu için kullanacağım veri seti için Nazım SAKARYA ve Cevdet GÖLOĞLU imzalı “Taguchi Yöntemi İle Cep İşlemede Kullanılan Takım Yolu Hareketlerinin Ve Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı makaleden yararlandım. Bu makalenin dersimiz açısından hiçbir özelliği yok. Sadece gerçek verilerle dersi anlatmak için seçtim. Siz uygulamada, verilerinizin bir kısmı ile aşağıda anlatmaya çalıştığım şekilde eğitim yapıp, bir kısmınıda test için kullanmalısınız.
Bu bağlamda bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz şöyle (veri setimiz):

Deney No Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken*
Kesme Hızı(A) İlerleme(B) TalaşDerinliği

(C)

KesiciYanal

Adımı (D)

Yüzey Pürüzlülüğü(Ra)
1 17 120 0,2 2 1,68
2 23 180 0,2 4 1,80
3 21 120 0,4 5 2,41
4 19 240 0,2 5 4,13
5 21 300 0,2 3 3,74
6 23 120 0,6 3 1,79
7 19 180 0,4 3 2,77
8 23 240 0,4 2 2,97
9 19 120 0,8 4 3,38
10 17 180 0,6 5 4,24
11 21 240 0,6 4 4,03
12 21 180 0,8 2 3,42
13 17 300 0,4 4 5,98
14 19 300 0,6 2 2,07
15 23 300 0,8 5 4,45
16 17 240 0,8 3 5,03

*Çıktılarda Tek Yönlü Takım Yolu sonuçları kullanılmıştır.

Öncelikle işlemleri birlikte yapacak isek aynı pencerelerde çalışmamızda fayda var. Zira bazı komutları sağdaki-soldaki gibi ifadeler ile tarif edersem karışıklık olmasın. Aşağıda MATLAB önyüzünü görüyorsunuz.

Yazılımınızı bu şekilde görmüyor iseniz;
Üst menüde ki Desktop altında ki şu komuları işaretleyin: Command Window; Command History ve Workspace.

Windows-History-Workspace

Veya yine üst menüdeki Desktop altında ki Desktop Layout içinden Default yapın.

Desktop Layout Default

Netice de Command Window; Command History; Workspace dediğimde bu pencerelerin yerlerini bilin. Artık başlayabiliriz.

Pnömatik Yöntem
Önceki İçerik

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme Yöntemleri Ve Mukayesesi

Kaddafi ve Hitler
Sonraki İçerik

Libya Gerçeği

Yorum Yok

Görüşünü bildir

İbrahim AY

İbrahim AY

Daha fazla bilgi için Hakkında