1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Su Cenderesi

Su Cenderesi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Su cenderesi problemleri.

Konu: Cendere
Öğr.Nr: 1305202121
İsim: Ziyaretçi

Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 10,927 cm² ve büyük pistonunun ise 2,3506 cm²’ dir. 0,0235 MN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 0,0341 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,6270*106 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston çapları ne kadardır?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,0487 dm ve 0,0316 MN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 2,9271*10-6 MN uygulamak gerekmektedir.

Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 40,2 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,016025 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun çapı 4,84 cm ve büyük pistonunun ise 4,80 dm ‘dir. 31,4 MN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 0,155 cm kaldırılması iiçin küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,18402 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston alanları nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 14,999 mm² ve büyük pistonunun ise 3,2047*104 mm²’ dir. 3,22*103 daN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 6,78*103 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,19471 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston çapları ne kadardır?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,203 cm ve 0,374 kN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 2,1782*10-5 kN uygulamak gerekmektedir.

Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 2,99 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,23005 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?

13.05.2021 21:22:43

Cevap Anahtarı

1,0924*103 hN
7,3357*10-3 mm   8,0140*10-7 MJ
350 mm   38,234 kJ
0,373 dm   17,3 mm
50,6 cm
0,18627 cm²   20,109 dm²
4,3399*106 mm   0,012703 MJ
1,73*103 mm   0,50639 daJ
3,1924*104 daN
1,5246 dm   0,048671 MJ
18,1 mm   577,82 daJ
18,398 cm²   1,8096*103 cm²
1,5071 daN
1,4486*103 cm   21,832 daJ
416 cm   6,2695*10-5 MJ
0,437 cm   202 mm
266 mm
3,2365 mm²   5,5572*104 mm²
5,1339*103 dm   0,11183 hJ
39,5 dm   8,6000*10-5 kJ