1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Su Cenderesi

Su Cenderesi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Su cenderesi problemleri.

Konu: Cendere
Öğr.Nr: 2806202202
İsim: Ziyaretçi

Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 48,4 mm ve 0,0363 MN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 2,7452 kN uygulamak gerekmektedir.
Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 4,15*104 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,4671*105 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun çapı 0,409 cm ve büyük pistonunun ise 0,514 dm ‘dir. 1,65*104 kN yükü kaldırmak için;
Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 2,41*104 µm kaldırılması iiçin küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,5449*104 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston alanları nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 3,56 mm ve 2,77 hN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 1,1867 daN uygulamak gerekmektedir.
Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 21,6 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,4523*105 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun çapı 4,84 cm ve büyük pistonunun ise 2,67 dm ‘dir. 135 hN yükü kaldırmak için;
Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 2,21*105 µm kaldırılması iiçin küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 2,2344*104 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston alanları nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,424 cm ve 25,5 kN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 7,5144*10-6 MN uygulamak gerekmektedir.
Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 3,92*105 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,1345*103 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?

28.06.2022 02:27:23


Cevap Anahtarı

17,6 cm
18,398 cm²   2,4328 dm²
54,876 cm   1,5065 kJ
194 cm   5,3257 kJ
1,0447*104 daN
38,064 dm   0,39765 MJ
244 cm   2,5491*104 daJ
1,3138*10-3 dm²   20,75 cm²
0,172 dm
9,9538*10-4 dm²   232,35 mm²
5,0419*103 mm   0,59832 hJ
3,39*103 mm   4,0229 daJ
44,36 daN
6,7257*103 mm   2,9835 kJ
680 mm   3,0165 hJ
1,8398*103 mm²   5,5990 dm²
2,47 dm
0,1412 cm²   4,7916*104 mm²
1,3302*105 cm   9,9957 kJ
3,85*103 mm   0,2893 hJ