Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 1307202018
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeyde 5,27 kg kütleli cisme 3,46 hN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,236

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 14,5 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 4,23 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 49,5 kg kütleli cisme 9,52*103 N kuvvet uygulandığında ivmesi 188,87 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 159 daN kuvvet uygulanan cismin 17,3 s sonraki hızı 1,6587*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,683

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 4,91 hN kuvvet uygulanan cismin 12,7 s sonraki hızı 107,63 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,715

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 8,34 kg kütleli cisme 150 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 174,81 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 5,01 kg kütleli cisme 6,25 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 1,2377*103 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 33 kg kütleli cisme 0,697 kN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,392

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 8,66 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 19,4 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 28,3 kg kütleli cisme 160 daN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,391

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 15,6 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 20,2 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?

13.07.2020 18:37:38

Cevap Anahtarı

63,34 m/s²
6,6586*103 m   918,43 m/s
566,67 m   267,93 m/s
0,352
95,877 m/s²
15,5 kg
8,4748 m/s²
31,7 kg
0,515
0,997
17,276 m/s²
647,81 m   149,61 m/s
3,2510*103 m   335,15 m/s
52,7 m/s²
6,4125*103 m   822,12 m/s
1,0752*104 m   1,0645*103 m/s