Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 2309201902
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeyde 41 kg kütleli cisme 4,37 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 106,47 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 23,6 kg kütleli cisme 1,72 kN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,257

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 11,9 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 2,42 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 50,3 kg kütleli cisme 4,13 kN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,0745

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 5,60 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 4,57 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 15,5 kg kütleli cisme 254 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 156,23 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 9,54 kg kütleli cisme 0,0613 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 2,0503 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 17,5 kg kütleli cisme 0,416 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 20,573 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 94,5 hN kuvvet uygulanan cismin 10,2 s sonraki hızı 2,0483*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,381

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 95,3 daN kuvvet uygulanan cismin 12,6 s sonraki hızı 179,9 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,56

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?

23.09.2019 02:15:52

Cevap Anahtarı

0,0118
70,36 m/s²
4,9818*103 m   837,28 m/s
206,03 m   170,27 m/s
81,376 m/s²
1,2760*103 m   455,71 m/s
849,76 m   371,89 m/s
0,779
0,446
0,326
200,81 m/s²
46,2 kg
14,278 m/s²
48,2 kg