Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 2209202011
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeyde 17,9 kg kütleli cisme 359 N kuvvet uygulanmaktadır. f=0,176

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 7,73 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 17,9 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 620 N kuvvet uygulanan cismin 17,1 s sonraki hızı 1,4108*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,884

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 2,94 kg kütleli cisme 8,26 kN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,089

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 11,6 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 15,3 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 2,97 kg kütleli cisme 52,2 N kuvvet uygulandığında ivmesi 10,414 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 14,1 kg kütleli cisme 9,62 hN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,881

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 9,15 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 15,3 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 42,7 kg kütleli cisme 0,6 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 8,1164 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 17,5 kg kütleli cisme 2,28 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 126,29 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 8,41 kN kuvvet uygulanan cismin 15,7 s sonraki hızı 6,6113*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,814

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?

22.09.2020 11:35:17

Cevap Anahtarı

18,329 m/s²
547,61 m   141,68 m/s
2,9364*103 m   328,09 m/s
82,504 m/s²
6,80 kg
2,8086*103 m/s²
1,8896*105 m   3,2580*104 m/s
3,2873*105 m   4,2972*104 m/s
0,73
59,584 m/s²
2,4943*103 m   545,19 m/s
6,9740*103 m   911,64 m/s
0,605
0,408
421,1 m/s²
19,6 kg