Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 3011202018
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeyde 31,7 kg kütleli cisme 5,62 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 174,32 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 71,1 daN kuvvet uygulanan cismin 14,8 s sonraki hızı 2,8336*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,286

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 37,9 kg kütleli cisme 0,302 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 0,49311 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 48,8 kg kütleli cisme 7,82*103 N kuvvet uygulandığında ivmesi 155,28 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 46,8 kg kütleli cisme 7,24*103 N kuvvet uygulanmaktadır. f=0,839

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 4,69 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 12,6 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 5,86 kg kütleli cisme 108 hN kuvvet uygulandığında ivmesi 1,8369*103 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 10,7 kN kuvvet uygulanan cismin 8,64 s sonraki hızı 1,8544*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,472

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 8,18 kg kütleli cisme 91,8 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 108,91 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?

30.11.2020 18:05:38

Cevap Anahtarı

0,303
191,46 m/s²
3,66 kg
0,762
0,506
146,47 m/s²
1,6109*103 m   686,94 m/s
1,1627*104 m   1,8455*103 m/s
0,618
214,63 m/s²
48,8 kg
0,338