Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 2505201914
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeydeki 72,5 daN kuvvet uygulanan cismin 12,7 s sonraki hızı 439,38 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,187

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 38,5 kg kütleli cisme 9,54*103 N kuvvet uygulanmaktadır. f=0,478

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 15,9 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 20,9 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 50,5 kg kütleli cisme 0,862 hN kuvvet uygulandığında ivmesi 1,2930 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 16,9 kg kütleli cisme 303 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 174,53 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 35,2 kg kütleli cisme 9,86*103 N kuvvet uygulanmaktadır. f=0,948

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 10,3 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 18,8 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 8,24 kN kuvvet uygulanan cismin 10,6 s sonraki hızı 5,3216*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,355

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 4,00 kg kütleli cisme 4,64 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 4,2032 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 35,7 kg kütleli cisme 22,9 N kuvvet uygulanmaktadır. f=2,97*10-3

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 8,71 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 20,2 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?

25.05.2019 14:56:52

Cevap Anahtarı

34,597 m/s²
19,9 kg
243,1 m/s²
3,0729*104 m   3,8653*103 m/s
5,3094*104 m   5,0808*103 m/s
0,0422
0,485
270,81 m/s²
1,4365*104 m   2,7893*103 m/s
4,7858*104 m   5,0912*103 m/s
502,04 m/s²
16,3 kg
0,754
0,61232 m/s²
23,227 m   5,3333 m/s
124,93 m   12,369 m/s