Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 1903201918
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeyde 14,4 kg kütleli cisme 70,3 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 41,56 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 29,8 kg kütleli cisme 91,6 N kuvvet uygulandığında ivmesi 0,49379 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 212 daN kuvvet uygulanan cismin 4,34 s sonraki hızı 883,67 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,0243

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 20,1 kg kütleli cisme 0,875 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 35,723 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 235 N kuvvet uygulanan cismin 18 s sonraki hızı 446,09 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,886

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 41,1 kg kütleli cisme 1,51*103 N kuvvet uygulandığında ivmesi 27,088 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 23,4 kg kütleli cisme 0,9 daN kuvvet uygulandığında ivmesi -2,6467 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 22,6 kg kütleli cisme 19 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 7,1712 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?

19.03.2019 18:43:36

Cevap Anahtarı

0,74
0,263
203,61 m/s²
10,4 kg
0,796
24,783 m/s²
7,02 kg
0,984
0,309
0,126