Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 0203202108
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeyde 16,9 kg kütleli cisme 4,70 hN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,345

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 13,7 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 18,9 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 40,4 kg kütleli cisme 627 daN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,271

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 14,1 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 12 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 695 N kuvvet uygulanan cismin 2,31 s sonraki hızı 111 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,162

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 7,39 kN kuvvet uygulanan cismin 10,4 s sonraki hızı 9,8697*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,0872

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 44,4 kg kütleli cisme 68,8 hN kuvvet uygulandığında ivmesi 146,94 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 5,30 kg kütleli cisme 6,22*103 N kuvvet uygulanmaktadır. f=0,637

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 6,99 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 3,72 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 17 kg kütleli cisme 93,1 daN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,498

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 7,15 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 5,70 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 3,63*10-3 kN kuvvet uygulanan cismin 2,38 s sonraki hızı 2,5871 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,048

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?

02.03.2021 08:31:43

Cevap Anahtarı

24,426 m/s²
2,2923*103 m   334,64 m/s
4,3626*103 m   461,65 m/s
152,54 m/s²
1,5163*104 m   2,1508*103 m/s
1,0983*104 m   1,8305*103 m/s
48,054 m/s²
14 kg
949,01 m/s²
7,78 kg
0,817
1,1673*103 m/s²
2,8517*104 m   8,1594*103 m/s
8,0768*103 m   4,3424*103 m/s
49,879 m/s²
1,2750*103 m   356,63 m/s
810,28 m   284,31 m/s
1,0870 m/s²
2,33 kg