Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 2201202021
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeydeki 804 N kuvvet uygulanan cismin 17,8 s sonraki hızı 1,3350*104 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,864

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 15,9 kg kütleli cisme 4,59 hN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,938

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 3,46 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 3,30 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 14,7 kg kütleli cisme 101 N kuvvet uygulanmaktadır. f=0,682

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 11,4 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 6,72 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 7,70*103 N kuvvet uygulanan cismin 15,3 s sonraki hızı 5,2540*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,836

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 100 daN kuvvet uygulanan cismin 10,9 s sonraki hızı 2,6422*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,522

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 5,10 kg kütleli cisme 1,21*103 N kuvvet uygulandığında ivmesi 228,43 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 16,8 kg kütleli cisme 503 daN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,863

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 8,14 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 20,9 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 0,175 kN kuvvet uygulanan cismin 13,7 s sonraki hızı 5,4890 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,615

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?

22.01.2020 21:16:52

Cevap Anahtarı

750,02 m/s²
1,06 kg
19,666 m/s²
117,72 m   68,044 m/s
107,08 m   64,898 m/s
0,18033 m/s²
11,718 m   2,0558 m/s
4,0717 m   1,2118 m/s
343,4 m/s²
21,9 kg
242,4 m/s²
4,04 kg
0,899
290,94 m/s²
9,6388*103 m   2,3683*103 m/s
6,3543*104 m   6,0806*103 m/s
0,40066 m/s²
27,2 kg