Charpy Kırma Deneyi

Charpy Kırma Deneyi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Charpy kırma deneyi problemleri.

Konu: Charpy Deneyi
Öğr.Nr: 2411202004
İsim: Ziyaretçi

Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,35 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 133 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 3,1620*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,17 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 171 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 16,471 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 2,61 kg ’lık çekiç, 3,66 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 101 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 3,36 kg ’lık çekiç, 2,61 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 34,61 J olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 3,67 kg ’lık çekiç, 2,69 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,34 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,55 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,33 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,093066 kJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,97 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,97 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,13574 kJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,05 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 0,014 m ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,038348 kJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,18 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,65 m ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 2,2461*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,35 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 185 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 81,521 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?

24.11.2020 04:09:50

Cevap Anahtarı

3,16 kg
3,65 kg
67,851 J
1,56 m
96,005 J
2,69 kg
4,69 kg
1,92 kg
4,32 kg
5,54 kg