Charpy Kırma Deneyi

Charpy Kırma Deneyi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Charpy kırma deneyi problemleri.

Konu: Charpy Deneyi
Öğr.Nr: 2505201914
İsim: Ziyaretçi

Bir sarkacının ucundaki 1,51 kg ’lık çekiç, 3,41 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,02 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 4,38 kg ’lık çekiç, 2,26 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 0,0261 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 2,27 kg ’lık çekiç, 2,59 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 57,255 J olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 3,07 kg ’lık çekiç, 3,46 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 2,8611*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 2,42 kg ’lık çekiç, 2,29 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,053848 kJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 1,10 kg ’lık çekiç, 3,56 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 3,8157*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,41 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,99 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 65,183 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 4,18 kg ’lık çekiç, 2,74 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,15 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 4,27 kg ’lık çekiç, 3,98 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 97,601 J olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,80 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,55 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 178,95 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?

25.05.2019 14:39:06

Cevap Anahtarı

0,035403 kJ
9,5986*10-5 MJ
1,89 cm
251 cm
0,0218 m
0,024 m
1,96 kg
0,024193 kJ
1,65 m
4,82 kg