Charpy Kırma Deneyi

Charpy Kırma Deneyi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Charpy kırma deneyi problemleri.

Konu: Charpy Deneyi
Öğr.Nr: 1903201918
İsim: Ziyaretçi

Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,52 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,45 m ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 3,7770*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 3,64 kg ’lık çekiç, 2,32 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,024282 kJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 5,09 kg ’lık çekiç, 3,35 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,56 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 4,11 kg ’lık çekiç, 2,74 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 0,0296 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 2,61 kg ’lık çekiç, 2,10 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,70 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 3,26 kg ’lık çekiç, 3,13 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 181 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,62 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,57 m ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,032579 kJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,44 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 134 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 5,2768*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,96 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 195 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,080055 kJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 1,47 kg ’lık çekiç, 3,54 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,96 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.

19.03.2019 18:23:29

Cevap Anahtarı

1,86 kg
1,64 m
89,38 J
109,28 J
0,053333 kJ
0,042214 kJ
1,62 kg
4,89 kg
4,06 kg
8,3640*10-3 kJ