Charpy Kırma Deneyi

Charpy Kırma Deneyi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Charpy kırma deneyi problemleri.

Konu: Charpy Deneyi
Öğr.Nr: 0203202108
İsim: Ziyaretçi

Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,32 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 177 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 3,0592*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 1,23 kg ’lık çekiç, 3,87 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,68 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 4,88 kg ’lık çekiç, 2,44 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,39 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,97 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,89 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 9,4635*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,50 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,74 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,037239 kJ olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 4,39 kg ’lık çekiç, 3,61 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 96,898 J olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 5,98 kg ’lık çekiç, 3,52 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 131 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,38 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 1,39 m ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 38,75 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 1,11 kg ’lık çekiç, 2,43 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 0,018 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 4,05 kg ’lık çekiç, 2,24 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 3,9731*10-4 kJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?

02.03.2021 08:09:29

Cevap Anahtarı

5,67 kg
0,046373 kJ
116,14 J
3,28 kg
1,09 kg
1,36 m
0,12965 kJ
3,99 kg
2,6265*10-5 MJ
2,23 m