1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
Charpy Kırma Deneyi

Charpy Kırma Deneyi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Charpy kırma deneyi problemleri.

Konu: Charpy Deneyi
Öğr.Nr: 0108202111
İsim: Ziyaretçi

Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,90 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 216 cm ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 19,6 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 3,43 kg ’lık çekiç, 3,26 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 3,8023*10-5 MJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 2,97 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 0,0218 m ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 66,52 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki çekiç, 3,74 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 0,0282 m ’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 110,69 J olarak ölçüldüğüne göre kullanılan çekiç kaç kg’dır?
Bir sarkacının ucundaki 3,51 kg ’lık çekiç, 3,53 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,70 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 5,36 kg ’lık çekiç, 2,79 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,46 m yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 1,10 kg ’lık çekiç, 2,05 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 0,021855 kJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 3,33 kg ’lık çekiç, 2,92 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 2,36 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.
Bir sarkacının ucundaki 3,22 kg ’lık çekiç, 3,52 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp h m’ye yükselmektedir. Kırma enerjisi 1,1037*10-4 MJ olarak ölçüldüğüne göre çekicin yükselme mesafesi nedir?
Bir sarkacının ucundaki 4,18 kg ’lık çekiç, 2,97 m yükseklikten serbest bırakıldığında deney numunesini kırıp 123 cm yükselmektedir. Numuneyi kırmak için harcanan enerjiyi bulunuz.

01.08.2021 11:05:58

Cevap Anahtarı

2,70 kg
213 cm
2,30 kg
3,04 kg
0,028579 kJ
17,352 J
0,0247 m
9,4618*10-5 MJ
0,026 m
0,07135 kJ