Boyut Analizi ve Benzerlik

6 Haziran 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Genel Boyutsuz (Π) Grupların Bulunması

Genel Boyutsuz (Π) Grupların Bulunması

Boyutsuz grupların belirlenmesinde kullanılan yönteme bakılmaksızın ilk iş bağımsız olarak, verilen akışı etkileyen tüm parametreleri listelemektir.

1. Tüm parametreleri listele. (n parametre sayısı olsun.) Eğer tüm önemli parametreler dahil edilmezse, bir bağıntı elde edilir, ancak bu bağıntı tüm hikayeyi anlatmaya yetmez. Eğer olayın fiziğini etkilemeyen parametreler kullanılırsa, ya boyutsal analiz bu parametrelerin gereksiz olduğunu gösterecektir, ya da deneyler elde edilen bir veya birden fazla boyutsuz grubun aslında önemli olmadığını gösterecektir.

2. Ana boyutları seç. Örneğin MLt veya FLt .

3. Tüm parametrelerin boyutlarını ana boyutlar cinsinden listele. (r ana boyut sayısı olsun) Ya kuvvet (F) ya da kütle (M) ana boyut olarak seçilmelidir.

4. Listedeki parametreler arasından ana boyutların sayısı r’ye eşit sayıda ve tüm ana boyutları kapsayan parametreleri seç. İki parametre sadece üstel bir fonksiyonla ayrılan birbirinin aynı boyuta sahip olamaz (örneğin uzunluk (L) ve bir alanin atalet momentini (L4) tekrar eden parametreler olarak seçemezsiniz.) Seçilen tekrar eden parametreler elde edilen tüm boyutsuz gruplarda görülebilir; dolayısıyla bağımlı parametreyi seçilenler arasına dahil etmeyin.

5. Madde 4’te seçilen parametreleri diğer parametrelerle sırasıyla birleştirerek boyutsuz grupları oluşturmak için boyut denklemlerini oluşturunuz..(n-m sayıda denklem olacaktır) Boyut denklemlerini çözerek n-m sayıdaki boyutsuz grubu bulunuz.

6. Elde edilen herbir grubun boyutsuz olup olmadığını kontrol ediniz. Başlangıçta kütle ana boyut olarak seçildiyse, grupların kontrolü sırasında kuvveti ana boyut olarak kullanmak akıllıca olacaktır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 Tümü