Su Cenderesi

Su Cenderesi

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Su cenderesi problemleri.

Konu: Cendere
Öğr.Nr: 1903201917
İsim: Ziyaretçi

Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,024 dm ve 388 hN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 6,9029 daN uygulamak gerekmektedir.

Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 1,46*10-3 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 6,0667*10-3 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,25428 dm² ve büyük pistonunun ise 1,0349*105 mm²’ dir. 34,7 MN yükü kaldırmak için;

Küçük pistona ne kadar bir kuvvet uygulanmalıdır?
Yükün 0,0307 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 1,1646*105 µm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Küçük ve büyük piston çapları ne kadardır?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,486 cm ve 3,30 kN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 3,1304*10-3 MN uygulamak gerekmektedir.

Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 35,5 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 320,63 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 37,3 mm ve 1,45*103 daN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 14,269 daN uygulamak gerekmektedir.

Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 0,0235 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,033458 mm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Su cenderesinin küçük pistonunun kesit alanı 0,0442 dm ve 3,84 hN luk bir yükü kaldırmak için küçük pistona 0,028176 hN uygulamak gerekmektedir.

Büyük pistonunun çapı nedir?
Büyük ve küçük piston alanları ne kadardır?
Yükün 1,00*10-3 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?
Yükün 0,020105 cm kaldırılması için küçük piston ne kadar sürülmelidir ve bu durumda yapılan iş nedir?

19.03.2019 17:37:34

Cevap Anahtarı

5,69 cm
0,045239 cm²   25,428 cm²
0,082064 dm   5,6650*10-4 kJ
34,1 mm   0,23539 daJ
8,5260*104 daN
0,012495 dm   10,653 hJ
474 cm   4,0413*105 daJ
5,69 cm   36,3 cm
0,499 cm
0,18551 cm²   0,19556 cm²
374,23 mm   1,1715*10-3 MJ
338 cm   1,0581*103 daJ
37,6 cm
1,0927*103 mm²   1,1104*103 cm²
0,02388 dm   3,4070*10-3 hJ
0,34 cm   4,8510*10-4 kJ
5,16 cm
15,344 mm²   20,912 cm²
1,3629 mm   3,8000*10-4 daJ
0,274 dm   7,7200*10-4 hJ