Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 1903201917
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeyde 22,8 kg kütleli cisme 82 daN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,0757

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 5,45 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 18,8 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 4,65*103 N kuvvet uygulanan cismin 6,62 s sonraki hızı 1,2855*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,815

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 18,9 kg kütleli cisme 599 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 308,78 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 1,07*103 N kuvvet uygulanan cismin 7,41 s sonraki hızı 1,3571*103 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,268

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 31,4 kg kütleli cisme 1,00*103 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 318,47 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 50 kg kütleli cisme 428 daN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,682

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 18,6 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 14,8 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 11,4 kg kütleli cisme 0,791 hN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,447

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 6,49 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 7,25 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 2,21 kg kütleli cisme 0,0184 kN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,731

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 12,8 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 6,62 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?

19.03.2019 17:35:55

Cevap Anahtarı

35,222 m/s²
523,09 m   191,96 m/s
6,2244*103 m   662,17 m/s
194,18 m/s²
23 kg
0,831
183,14 m/s²
5,76 kg
1,30*10-4
78,91 m/s²
1,3650*104 m   1,4677*103 m/s
8,6422*103 m   1,1679*103 m/s
2,5535 m/s²
53,777 m   16,572 m/s
67,109 m   18,513 m/s
1,1547 m/s²
94,593 m   14,78 m/s
25,302 m   7,6441 m/s