Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

16 Eylül 2018 0 Yazar: İbrahim AY

Newton Hareket Kanunları ile ilgili örnek problemler.

Konu: Newton Hareket Kanunları
Öğr.Nr: 2205201901
İsim: Ziyaretçi

Sürtünmeli bir yüzeydeki 6,01 daN kuvvet uygulanan cismin 3,66 s sonraki hızı 6,2531 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,157

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeydeki 182 daN kuvvet uygulanan cismin 10,5 s sonraki hızı 425,61 m/s olarak ölçülmüştür. f=0,213

Cismin hareket ivmesi nedir?
Cismin kütlesi ne kadardır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 3,57 kg kütleli cisme 4,28 daN kuvvet uygulandığında ivmesi 8,9476 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 50,1 kg kütleli cisme 1,01*104 N kuvvet uygulanmaktadır. f=0,879

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 5,65 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 5,69 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 29,2 kg kütleli cisme 4,63 kN kuvvet uygulandığında ivmesi 150,63 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 8,06 kg kütleli cisme 59,8 hN kuvvet uygulandığında ivmesi 734,65 m/s² olduğuna göre sürtünme katsayısı f kaçtır?
Sürtünmeli bir yüzeyde 4,48 kg kütleli cisme 1,03 kN kuvvet uygulanmaktadır. f=2,44*10-3

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 7,09 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 15,6 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Sürtünmeli bir yüzeyde 34,3 kg kütleli cisme 10,8 hN kuvvet uygulanmaktadır. f=0,277

Cismin ivmesi ne olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 9,73 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?
Kuvvet, hareketin başlamasından 12,6 s sonra kaldırılırsa cisim ne kadar yol gitmiş ve son hızı kaça ulaşmış olur?

22.05.2019 01:29:28

Cevap Anahtarı

1,7085 m/s²
18,5 kg
40,534 m/s²
42,7 kg
0,31
192,97 m/s²
3,0800*103 m   1,0903*103 m/s
3,1238*103 m   1,0980*103 m/s
0,809
0,742
229,89 m/s²
5,7781*103 m   1,6299*103 m/s
2,7973*104 m   3,5863*103 m/s
28,769 m/s²
1,3618*103 m   279,92 m/s
2,2837*103 m   362,49 m/s